Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatirim karari ve değerlemesinin turizm sektörü açisindan değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
775
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler açısından hayati bir önem taşıyan yatırımların çeşitli yönlerden sınıflandırılması bilimsel bir gerek olarak ortaya çıkmakta ve etkin bir yatırım kontrol planını gerektirmektedir. Turizm sektörü, Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde ihracattan sonra gelen en fazla döviz getirisi sağlayan ve yarattığı istihdam nedeniyle son derece önemli bir sektördür. 2010 yılında bu ekonominin Gayri Safi Milli Hasıla’nın %12’ye çıkacağı ve 250 milyon işgücü sağlayacağı tahmin edilmektedir. Turizm sektörünün bu önemi nedeniyle belirli bölgelerde turizm tesislerinin yapılmasına büyük bir hız verilmiştir. Ayrıca mevcut işletmelerin yenileme yatırımları için gelirlerinin yaklaşık %5’ini ayırdıkları ve her 5-7 yılda bir yenilemeye gittikleri görülmektedir. Bu çalışmada turizm sektöründe alınan yeni yatırım veya yenileme kararlarında finans yöneticileri karar alırken alternatif yatırım projeleri arasında bir seçim yapmak ve bir proje değerleme yöntemini kullanmak durumundadır. Çalışmaya dahil olan işletmeler üzerinde yapılan anket uygulaması sonucunda, işletmeler büyüdükçe analizi yapan ve yatırım kararını verenlerin çoğunlukla sahip ve yöneticilerin birlikte vermiş olduğu, 3 ve 4 yıldızlı işletmelerin paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemleri, özellikle yatırımın karlılığı yöntemini kullandıkları, buna karşın 5 yıldızlı işletmelerin daha fazla paranın zaman değerini dikkate alan net bugünkü yöntemi kullandıkları görülmüştür. Genel olarak işletmelerin büyüklüklerine bağlı olarak kurumsallaşmaya doğru gidildiği ve bu doğrultuda bilgi ve yöntemlerin kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The classification of investment which is so importmant for businesses appears to be a scintific necessity and reguires an efficient invetsment control plan. Tourism sector in most countries of the world, including Turkey, with bringing the most currency after export and with creating employment. It is estimated that tourism economics will increase the share of Gross National Product (GNP) to 12 percent and provide 250 milyon employment. Due to signifiance of tourism sector, it is increased to build tourism accomodations in some areas. Also current businesses spares about 5 percent of their income for restoration investments and Works for restoration every 5-7 years. İn this study, finance managers can make a choice from alternative investment projects and use a Project evaluation method in their new investment and restoration projects. According to survey applications on businesses; the owners and managers, who makes analysis and gives the insvestment decisions, work together when the businesses grow and 3 and 4 star businesses use the methods which do not consider the money’s time value, especially they use the method of investments’ proficiency, on the other side, five star businesses use morely net current value method which considers money’s time value. Generally, according to businesses capacities they tend to be establishment and use information and methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :