Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapi kooperatiflerin finansman sorunlari ve çözüm önerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Everest Mali Müşavirlik Denetim Ve Danışmanlık1
Görüntülenme :
923
DOI :
Özet Türkçe :

Kooperatifçilik hareketi dünya’da ki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi
de önemli rol oynamaktadır. Günümüzde; dünya’da ve ülkemizde kooperatiflerin en temel sorununu, finansman sorunu oluşturmaktadır. Türkiye’de kooperatifçiliğin yeterli düzeyde olmaması, finansman sorunlarının da çözümünün önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Konut ihtiyacı ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de insanların yaşamsal olarak en tabii istek ve ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaç ve gereklilik insanların yeme içme ve barınma diye saydığımız yaşamsal anlamda en zorunlu ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında ülkemizde ve dünya genelinde birçok sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların başında konut ve yapıların meydana getirecek gücün yani finansmanın elde edilmesi ve bu finansmanı doğru şekilde kullanabilme sorunu gelmektedir. Finansman sorunu gerek konut ihtiyacının giderilmesinde; gerek çeşitli yapıların meydana getirilmesinde en önemli sorundur.

Özet İngilizce :

Co-operative movement in Turkey as in many countries around the world often play an important role in the economy. Today, the world and the most basic question of cooperatives in our country, is the question of finance. Lack of an adequate level of cooperatives in Turkey, constitutes a significant obstacle to solving the financial problems. Housing needs of the people in our country and countries around the world wants and needs, of course, is one of the most vital. The need and necessity of eating and drinking, and housing of people have mentioned that the most vital sense, mandatory requirement. Many problems are being encountered in meeting this need in our country and around the world. Housing and buildings that make up a force at the beginning of these problems of financing the acquisition and proper use of this funding is the problem. Problem, eliminating the need for financing both houses, have their most important problem to generate a variety of structures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :