Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi ödemeyi etkileyen ekonomik faktörler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi-S.B.E1
Görüntülenme :
1446
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihte çok eski bir geçmişe sahip olan vergi kavramı, kamu hizmetlerine ait giderleri karşılamak üzere devletin, vatandaşlarından zorunlu olarak aldığı ekonomik değerlerdir. Piyasa şartlarının geçerli olduğu ekonomilerde toplam kamu gelirlerinin %90-95’ini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Fakat bazı faktörler mükelleflerin vergi ödemesini engellemekte ve vergi kaçakçılığına neden olabilmektedir. Mükelleflerin vergi ödemesini etkileyen en önemli sebepler, yapılan anket çalışmalarından da anlaşılacağı gibi hiç şüphesiz gelir dağılımındaki dengesizlik, gelirin kaynağı, vergi yükü, vergi denetim ve ceza oranı ile vergi oranlarının yüksek olmasını sayabiliriz. Mükelleflerin vergilerini ödememesi, devletin en önemli gelir kaynağında azalma meydana getirerek, ekonomide olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu çalışmada vergi ödemeyi etkileyen ekonomik faktörlerin ne olduğu ve ekonomiyi ne ölçüde etkilediği incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The concept of tax which had an important place in history is economic assets which the government gets from its citizens compulsorily to meet the public expenses.The tax revenue makes up 90-95 % of the total public revenue in the economies which market conditions are valid.But some factors prevent tax-payers from paying taxes and cause tax evasion. the most curicial reasons that affect tax-payers to pay taxes ,as understood from the survey that has been done, without doubt, are the instability in the income distribution, the source of income, tax burden,tax audit and tax penalty rate and high tax rate. the fact that tax-payers dont pay their taxes has a negative effect on government causing a decrease in the most crucial source of income of government.In this study what the economic factors that affect paying taxes are and how much they affect economy are introduced.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :