Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
993
DOI :
Özet Türkçe :

Durum çalışması desenlerinden "iç içe geçmiş çoklu durum deseni" kullanılarak yürütülen bu araştırma,uygulama öğretmenlerininöğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlar hakkındaki çözüm önerilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 akademik yılında Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan Elazığ, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Ağrı illerinde Sınıf, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen ve Teknoloji derslerinden sorumlu olan toplam 166 uygulama öğretmeni oluşturmaktadır.Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen verilerNVivo 8 nitel veri analiz programı kullanılarak "içerik analizi yöntemi" ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda uygulama öğretmenlerinin, öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar yedi ana kategori ve otuz temada, bu sorunların çözümüne ilişkin önerdikleri çözüm önerileri ise beş ana kategori ve yirmi dokuz temada toplanmıştır

Özet İngilizce :

The general aim of this researchis made with nested multiple cases design toproblems and their solutions of practiceteachers in teaching practice process. Working group of research is 166 practice teachers of classroom, social sciences, Turkish, science and technology subjects in Elazığ, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya and Ağrı in eastern and southeastern parts of Turkey in 2008-2009 academic year. It is analyzed through data from half practiced form and with the use of NVivo 8 qualitative data analysis program.At the end of the researchthe problems faced by practice teachers are categorized in seven main categories and thirty themes; and solutions suggested for these problems are categorized in five main categories and nine themes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :