Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uygulama öğretmenlerinin aday öğretmenlerin kişisel ve mesleki nitelikleri hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
876
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim sisteminin değişmez öğesi olan öğretmenlerin eğitimin kalitesini ve niteliğini olumlu yönde etkileyebilmeleri için temel olarak hizmet öncesinde öğretmenlik bilgi, beceri ve tutumlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; MEB'da görev yapan uygulama sınıf öğretmenlerinin öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki nitelikleri hakkındaki görüşlerini ortaya koyabilmektir. Bu amaçla, 68 uygulama sınıf öğretmeninden elde edilen bulgulara göre, uygulama öğretmenlerinin %32,4'ü adayların kişisel ve mesleki niteliklerinin bekledikleri düzeyde olmadığı ancak mesleki kıdemleri arttıkça bunun mümkün olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Yine uygulama öğretmenlerinin %42,6'sı adayların kısmen karamsar olduklarını ve bireysel güçlerinin ve uzmanlıklarının farkında olmadıklarını düşünmektedirler.

Özet İngilizce :

The elements of the education system does basic the quality of education and qualifications of teachers who positively impact the teaching before they can serve as a basis for knowledge, skills and attitudes are required to possess. The purpose of this study; teachers of pre-teachers in MEB who work in the application waiting to see their personal and professional knowledge of teacher qualifications is to reveal. For this purpose, the application in accordance with their own views of their teachers were employed to determine this status. 68 practicum teachers derived from the findings, practice teachers (% 32.4) candidates' personal and professional qualities they expected level not only seniority increase, it will be possible in the direction of opinions reported. Again, (42.6%) application of teachers blame the candidates that they are pessimistic and partial pressure level of the individual strengths and expertise are not aware of their thinking.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :