Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin çevresel risk algisi ve çevresel tutumlarinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1, Pamukkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
917
DOI :
Özet Türkçe :

  Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına ve çevresel risklere karşı ne kadar duyarlı olduklarını ölçmeye çalışmaktır. Çalışmada Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki 424 gönüllü öğrenciye, 21 maddelik “çevresel tutum ölçeği” ve 23 maddelik “çevresel risk algısı ölçeği” ile birtakım sosyo-demografik sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılanların %63’ü kız öğrencilerden %37’si erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması ise 21 ±1,49’dir. Araştırma bulguları kız öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıklarının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğunu, öğrencilerin okumakta olduğu sınıf düzeyi yükseldikçe duyarlılığın da yükseldiğini, özellikle anne eğitim düzeyinin öğrencilerin çevre duyarlılığını anlamlı olarak etkilediğini göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin çevresel tutum düzeyleri ile çevresel risk algısı düzeylerinin aynı yönlü ve güçlü bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the university students’ sensitivities of environmental attitudes and environmental risk perceptions. 424 voluntary Uludağ University students have been selected as a group then 21- item “environmental attitude scale” and 23-item “environmental risk perception scale” surveyed on them. Also some information about socio-demographic characteristic of students have been gathered. 37 % of the participating students are male students, 63 % of them are female students. The average age of students ranged from 21 ± 1.49. Female students are more sensitive to the environment than males. Also it has been found that, there is a significant relationship between environmental attitude and environmental risk.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :