Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite gençliği (öğretmen adaylari) türkiye’nin avrupa birliği’ne üyeliğini istemiyor

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
883
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği’ne üyelik konusu, dün olduğu gibi bugün de Türk toplumunun gündemini en çok işgal eden konulardan bir tanesidir. Aslında Avrupa Birliği’ni oluşturma düşüncesi oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Bununla birlikte, bu birliğin hayata geçirilmesi doğrultusunda ilk somut adım, 1951’de atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın dünyada yarattığı büyük yıkım, savaş sonrası dönemde toplumları, böylesi büyük bir yıkımın tekrarlanmaması için arayışlar içine itmiştir. Avrupa Birliği olgusu da, bu arayışların somut ürünlerinden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci de yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahiptir. Türkiye’nin AB üyeliği süreci, 12 Eylül 1963’te imzalanan Ankara ortaklık antlaşması ile başlamıştır. Ne var ki, yarım asra yaklaşmış olmasına rağmen bu sürecin Türkiye açısından istenen sonucu verdiği söylenemez. Bu araştırmada, Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek olan Türk üniversite gençliğinin, özellikle de toplumun yarınlarında eğitimci olarak hayati roller üstlenecek olan öğretmen adaylarının, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği konusundaki düşünce ve değerlendirmelerinin sosyolojik açıdan incelenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarına yönelik olarak yaklaşık elli sorudan oluşan bir anket formunun kullanıldığı ayrıntılı bir saha araştırması gerçekleştirildi. Anket formunda yapılandırılmış (kapalı uçlu) soruların yanı sıra, açık uçlu sorulara da yer verildi. Saha araştırmalarında elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edildi.

Özet İngilizce :

Turkish University Youth Does Not Want to be Member of the European Union. It was aimed to examine and analyse the opinions and attitudes of the Turkish university youth about the EU Membership of Turkey. Also, the correlation between social- psychological backgrounds of the Turkish candidate primary school teachers and their opinion on the issue were analysed within the study. Candidate Turkish primary school teachers who are attending Gaziosmanpasa University were selected as the sampling group from the research universe. A comherensive field reserarch realised to achieve the aim. A questionnaire form was developed and used for the interviews. There were structured, semi structured and open-ended questions in the questionnaire. A data sets was created from the data that were gathered from the field. The computer program of the SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) was used for analysing the data sets

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :