Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının rolü, güvenirlilik açısından sorgulanması ve türkiye

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Şırnak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
1351
DOI :
Özet Türkçe :

Kredi derecelendirme kuruluşları, verdiği notlarla yatırımcılara satın almak istediği yatırımın güvenilir olup olmadığını değerlendirir. İnsanlar bu notlara göre yatırımlarına yön verirler. Yüksek kredi notuna sahip olan ülkelere yatırım yaparlar. Fakat yaşanan son mali kriz, yüksek kredi notuna sahip olan ülkelerin güvenilir olmadığını göstermiştir. Çünkü bu ülkelerdeki önemli kuruluşlar iflaslarını açıklamışlardır. Bu da bize güven sorununu göstermektedir. Bu bağlamda; çalışmada kredi notunun kavramsal çerçevesi hakkında bilgi verildikten sonra başlıca kredi derecelendirme kuruluşları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ayrıca kredi derecelendirme notlarının Türkiye açısından değerlendirmesi de yapılmıştır. Son olarak, kredi derecelendirme kuruluşlarının güvenirliği açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Credit rating agencies evaluate with their notes to investors want to buy investment whether is reliable. People lead their investment according to this notes. They invest countries that have high credit note. But in the last financial crisis trusted no reliable to countries that high credit note. Because important institutions in this countries were explained their bankruptcy. This also shows us to problem of trust. In this context; in this work, conceptual framework of the credit note been given information, then have been detailed information about the major credit rating agencies. Moreover, credit rating notes were made assesment in terms of Turkey. Finally, the reliability of credit rating agencies have been trying to explain.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :