Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkye’de k un ve unlu mamul sletmelernn pazarlama yönetmler açisindan incelenmesi edirne ili örneg

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1
Görüntülenme :
772
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmada; Edirne örnegi un ve unlu mamul isletmeleri kurulus, üretim ve
finansman yapılarının yanında pazarlama yönetimleri açısından da incelenmistir. Ayrıca; gıda sanayinin alt sektörü olan un ve unlu mamul isletmeleriyle birlikte, Türkiye gıda sanayi ile un ve unlu mamul isletmelerinin temel üretim veya tüketim maddesi olan un ve unun kaynagı bugday sektörünün de; genel yapıları, mevcut durumları, özellikleri, Türkiye’de ki üretim, tüketim ve dıs ticaret istatistikleri incelenmis ve literatür bilgisi sunulmustur. Tarım sektörünün, üretimin büyük oranda doga kosullarına baglı olusu, tarım ürünlerinin arz ve talep esnekliginin diger sektör ürünlerine kıyasla düsük, üretim periyodunun daha uzun olması, toplumda sosyal dengelerin saglanması ve korunması amaçlarına yönelik katkıları ve aynı zamanda diger sektörlere göre gelirinin düsük olması gibi faktörleri arastırmanın önemini ortaya koymaktadır. Türkiye için önemli bir besin olan ekmegin ham maddesi un, unun kaynagı ise bugdaydır. Arastırmada amaç; un ve unlu mamul isletmelerinin pazarda nasıl rekabet ettiklerini tespit etmek, uyguladıkları pazarlama yöntemlerinin uygulanma oranlarını hesaplamak, sektörleri ve bölge pazarlarındaki sorunlarını incelemektir. Pazarlama yönetimi, etkili biçimde degisimi saglamak için, pazarlama eylemlerinin planlanması, planın uygulanması ve kontrol edilmesi isidir. Pazarlama yönetimini dogru yapamayan un ve unlu mamul isletmelerinin genelde ya kâr oranları çok düsüktür ya da zarar ederler.

Anahtar kelimeler :

GIDA ,

BUGDAY ,

UN ,

Özet İngilizce :

In the study: In Edirne example flour and bakery product companies were studied in
terms of organization, production, and financing structure together with their marketing managements. Furthermore; As well as the flour and bakery products as the sub-sector of food industry, general structures, the current status and characteristics of the wheat sector which is the main production and consumer stuff of Turkish food industry is studied in terms of the production, consumption foreign trade statistics and literature data. The fact that agriculture sector production mainly depends on natural conditions, its flexibility of supply and demand in agricultural products is low in comparison to other industry products, its production period being longer, its contributions to ensure and protect the social balances in society and its low income compared to other sectors reveal the importance of this research. The wheat is the raw material of flour and the flour is the raw material of bread which is a very important nutrient in Turkey. The aim of this study is to determine how flour and bakery products compete in the market, to calculate the rates of application of marketing methods and to analyze sectors and their problems in region market. Marketing management is to plan marketing actions, to apply and control of the plan in order to ensure effective exchange. If the marketing management of the flour and bakery industry is not done in the right way it is highly possible to lose profit or to gain very low rates.

Anahtar kelimeler :

FOOD ,

WHEAT ,

FLOUR ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :