Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin uluslararasi platformlardaki tanitim faaliyetleri içinde halk oyunlari festivallerinin rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İTÜ1
Görüntülenme :
880
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ele alınan konu; geleneksel Türk kültürünün köklü ürünlerinden biri olan Türk Halk Oyunları’nın uluslararası festival organizasyonları aracılığı ile Türkiye’nin dış tanıtımına sağladığı katkıların boyutlarının tespiti ve analizinin yapılması” şeklinde açıklanabilir. Böylece halk oyunlarının farklı bir yönü ve bunun Türkiye açısından yarattığı olumlu durumlar ele alınmıştır. Sonuç olarak, halk oyunlarının bir tanıtım aracı olarak önemli bir unsur olduğu tespit edilmiş , ancak Türkiye şartlarında düşünüldüğünde konuya yeterli ilgi ve önemin gösterilmediği , özellikle de devlet ve yetkili kurumlarının yetersiz kaldıkları gerçeği ortaya çıkmıştır. En önemlisi ise , uluslararası halk oyunları festivalleri bu derece önemli ve faydalı iken, ilgisizlikten ve denetimin yetersizliğinden dolayı fayda yerine zarar verici organizasyonlara dönüştürülmektedirler. Bu nedenle konu ile alakalı tüm resmi ve özel kurumlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeli , katılımcılar kaliteden ödün vermemeli denetimciler ise festivallere katılım standartları konusunda daha etkin rol oynamalıdırlar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The subject of this study could be explained as “The definition and analysis of the effects derived from the representation of Turkey by means of participation in international folk dance festivals with Turkish Folk Dances which is a sound representative of traditional Turkish culture”. In the study, folk dance are studied under a different light and positive promotional cases of Turkish Folk Dances is considered. As a result, it is proven that folk dances are an important element for the international promotion of Turkey, despite the inadequacies of state and related institutons and lack of interest and importance under the circumstances in Turkey. What is at most important is that, international folk dance festivals turn into destructive organizations due to improper auditing and lack of interest whereas they could be extremely important and useful elements or instruments of promotion. From this reason all of official and particular associations which are interested with this subject are perform their functions and participant are not compensate from quality and controllers have active roles about standarts of paticipate a festival .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :