Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin kuzey irak politikasina teorik bir bakiş

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, S.B.E.1
Görüntülenme :
864
DOI :
Özet Türkçe :

 2007 yılının ikinci yarısında, Türkiye’nin Kuzey Irak politikası bağlamında gerçekleşen olaylar, Türkiye için son derece önem arzetmektedir. Ayrıca bu gelişmeler, Türkiye’nin dış politikasını meşgul eden önemli konulardan birini oluşturmuştur. Zira, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK’nin), Kuzey Irak’a yönelik yaptığı sınır ötesi operasyonu; gerek ulusal politikanın dışa yansıması gerekse uluslararası sistemin şekillenmesinde etkili olan devletlerin konumu bağlamında değerlendirildiğinde, Türkiye’nin dış politikasını, dış politikanın tanımında yer alan “inter-state (devletler arası)” bir ilişkiden ziyade “trans-state (devletler ötesi)” bir ilişki bağlamındaki davranışı şeklinde görmeliyiz. Zaten Kuzey Irak’ın henüz bir devlet olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ile Kuzey Irak’ı devlet-hükümet ilişkisi bağlamında ele almak gerekir. Bu bağlamda Türkiye’nin Kuzey Irak politikasını teori bağlamında incelemek için öncelikle bazı kavramsal açıklamaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ardından, Türkiye’nin Kuzey Irak politikasının, kavramsal çerçevede incelenen teori ve yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca, son iki yıldaki (2008&2009) Türkiye-Kuzey Irak ilişkileri analiz edilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the second half 2007, occuring events in the context with Turkey’s Northern Iraq policy are very important for Turkey. Also they were one of the important topics that occupied Turkish foreign policy. When TAF cross-border operations are evaulated in the context of either the outward reflection of the national policy or the role of the states who are effective at shaping the international system Turkish foreign policy should be seen as trans-state (beyond states) rather than inter-state relationship. Since Northern Iraq is not an independent state Turkey’s relationship with Northern Iraq should be considered as an state to government relationship. Therefore in order to study teoretical aspects Turkey’s Northern Iraq policy, first some of the concepts must be explained. After that Turkey’s Northern Iraq policy will be evaulated on the practical level. Also, Turkey-Northern Iraq relations will analyze base on the last two years (2008&2009).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :