Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin çok partili parlementer sisteme geçiş sürecinde siyasi partilerin ekonomi politikaları

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
952
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Türkiye'nin çok partili parlamenter sisteme geçiş sürecine damgasını vuran Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Millet Partisi'nin ekonomi politikaları, bu politikaları şekillendiren faktörler ve gerçek hayattaki yansımaları araştırılmıştır. Bu siyasi partilerin ekonomi politikaları üzerinde yapılan metin incelemeleri sonucunda, aralarında esas itibariyle neredeyse hiçbir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Bu partilerin üçü de özel sermaye ve girişime öncelik veren, sosyal devlet anlayışını benimseyen, devletçi-müdahaleci, karma bir ekonomik sistemi benimsemişlerdir. Bu dönemde devletçi liberalizmin, Keynesyen iktisat politikalarının, Sosyal Devlet Modeli'nin istisnasız bir şekilde benimsenmesi ve partilerin birbirinden türemiş olması aynı ekonomi politikalarını benimsemelerine yol açmıştır. 1945- 1960 döneminde uygulanan ekonomi politikaları incelendiğinde, partilerin yine aynı yaklaşımları devam ettirdikleri görülmüştür. Araştırma neticesinde, Türkiye'de 1945 yılında siyasal anlamda çok partili parlamenter sisteme geçilmesine rağmen, bu dönüşümün siyasi partilerin ekonomi politikalarına yansımadığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

In this article, The Republican People's Party, the Democratic Party and National Party that dominated Turkey's transition to a multiparty parliamentary system, their economic policies and real-life reflections of the factors that shape these policies are investigated. As a result of investigations carried out on the economic policies of political parties in text, it was found that no difference in principle between them. All three of these parties have adopted a mixed economic system, the idea of social government and the statist-interventionist on giving priority to private capital. During this period, as a result of the adaption of statist liberalism, Keynesian economic policies and a Welfare State Model without exception, the parties have adopted the same policies. The parties were still carried on with same approach as a result of examining economic policies implemented during 1945-1960. As a result of research, in 1945, despite the introduction of multi-party parliamentary system, this transformation had not reflected on economic policies of political parties in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :