Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki üretici birliklerinin üretici örgütlenmesinde yeri ve önemi (tokat ili kazova bölgesi yaş sebze meyve üreticileri birliği örneği)

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1
Görüntülenme :
1147
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; Tokat İli Kazova Bölgesinde bulunan Yaş Sebze Meyve Üreticileri Birliğine üye olan üreticilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin ortaya konulması, yaş sebze meyve pazarlama şekilleri ve özellikleri, bölgedeki ürün pazarlama yapısı ve üreticilerin örgütle olan ilişkilerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Üyeler oransal dağılım yöntemine göre belirlenmiş ve 84 üye üretici ile yüz yüze görüşerek anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada, işletmelerin bazı yapısal özellikleri ile üretim ve pazarlama ile ilgili unsurların işletme büyüklük grupları bakımından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla Wilcoxon İlişkili İkili Örneklem testi yapılmıştır. Üreticilerin birlikler hakkında yetersiz bilgiye sahip olduğu, üreticilerin birliklerden aldığı yardımın yetersiz olduğu, birlik organizasyonuna inançsız oldukları, birliklerden beklentilerinin gerçekleşmediği, ürünlerini genelde bölgedeki komisyonculara sattığı ve bu durumdan mağduriyetlerinin olduğu, birliğin çalışmalarında eksiklik olduğu, birliğin yasal ve yönetimsel sorunlarının bulunduğu belirlenmiştir. Bu durumun üretici lehine değişmesi ve mevcut yasanında revize edilerek üretici-üretici birliği entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak üreticiye dönük etkin bir örgütlenme oluşturulmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study were aimed to be revealed socio-economical features of producers in this organization, methods and characteristics of fresh vegetable and fruit marketing, marketing structure for the produces in the region and relationship between the organization and the producers of Fresh Vegetable and Fruit Producer Organization in Kazova region of Tokat Province. Producers in the organization were sampled by using proportional distribution method, and a face-to-face quastionnaire was carried out over 84 member producers. Wilcoxon two-related sample test was used to determine whether some structural properties and marketing and production related factor vary among the groups of different size enterprises. It was found that the producers lacked enough level of information about producer organizations, the assistance they got from the organizations were insufficient, producers did not have faith in organizations, expectations of the producers from the organizations were not met, the producers sold their produces to middleman and they suffered from this trade, activities of the organizations were not enough, and the organization had legal and managerial problems. It is necessary to fix problems, and the current law about producer organizations should be revised so that integration of producer and organizations will be realized. A producer oriented organization that takes these factors into consideration should be established.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :