Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de medya-toplum ilişkisi ve medyanin profesyonellik etiği üzerine sosyolojik bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,1
Görüntülenme :
1066
DOI :
Özet Türkçe :

Medyanın birey, toplum ve kültür üzerinde yapabileceği etkiler (Arslan, 2004-a) konusunda, birbirinden çok farklı, hatta kimi zaman birbirleriyle taban tabana zıt görüşler ileri sürülmektedir. Bazı düşünürlere göre medyanın toplum, bireyler ve kültüre olan etkisi bilmeden, istemeden ve bir kasıt olmaksızın kendiliğinden oluşmaktadır. Öteki bazı araştırmacılar ise durumun, birinci grup araştırmacıların iddialarının tam tersine olduğunu ve genellikle hemen her şeyin bilinçli, amaçlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulamaktadırlar. Çalışmanın temel amacı bu tartışmaları, sosyolojik açıdan irdelemektir. Bir başka anlatımla, çalışmada toplum-kültür ve birey üçgeninde medya ve iletişim konusunu tartışmak hedeflendi. Bu bağlamda medyanın gücü (Arslan, 2004-b), toplumsal çevresi ile olan ilişkileri ve medya profesyonellik ideolojisi (Arslan, 2004-c), gibi konular da çalışma kapsamına dahil edildi.

Özet İngilizce :

A Sociological Analysis of Media, Society and Media Professional Ethics in Contemporary Turkey There are two opposing ideas about the influence of media: media are “passive transmitters” or “active interveners” in the shaping of messages. According to pluralist approach, media professionals behave in accordance with their ideology. Pluralists also presume that ultimate control of the production process in the media is on the hands of the media professionals. Marxist scholars refuse this very optimistic presumption and they claim that the form of outputs and the meaning of messages usually determined elsewhere within dominant culture.
     This study designed to analyse the influence of media on individuals, social groups, culture and whole society. The findings of researchers clearly show that the mass media have a great influence in changing knowledge, beliefs, opinions, attitudes, feelings and behaviour patterns of individuals. Individuals, social groups, organisations, social institutions, the whole society and culture can be affected by mass communications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :