Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ihracata ve turizme dayali büyüme hipotezinin analizi: eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
992
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ihracatın ve turizm sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde pozitif yönde etkili olabileceği mantığını temel alan “ihracata ve turizme dayalı büyüme hipotezi” araştırılmaktadır. Bu amaçla, 1963-2005 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak, Türkiye’de ihracat ve turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, eşbütünleşme yöntemi, hata düzeltme modeli ve Granger Nedensellik Testi yardımıyla analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlar, ihracat gelirleri, turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, tahmin prosedürü, Türkiye’de ihracata ve turizme dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.http://admin.asosindex.com/journal-article-add#keywords

Özet İngilizce :

In this study; “Export and Tourism-Led Growth Hypothesis” is researched, based on the idea that tourism sector and export can positively affect a country’s economic growth and development. For this purpose, the relation between export-tourism revenues and economic growth in Turkey is analyzed via Cointegration Method, Error Correction Model, and Granger Causality Test by using the annual data between the 1963-2005 period. It is found that there is a long-term relation between export-tourism revenues and economic growth. At the same time, the estimation procedure shows that the hypothesis of economic growth based on export and tourism is valid in the case of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :