Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de diğer kamu görevlilerinden bir grup: hâkim ve savcılar personel düzenlemeleri ve sorunları

Yazar kurumları :
İzmir, DEÜ. İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü 1
Görüntülenme :
985
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari yargı düzeni/yasalarına ilişkin bir reform yapıldığı bilinmektedir. Fakat uzun yıllardır Türkiye'de hâkimler ve savcılar, Anayasal ve yasal olarak, diğer kamu görevlileri grubu içinde değerlendirilmektedir. Ayrıca akademik anlamda "kamu yönetimi" alanında çalışanlar olarak, Kamu Personel Yönetimi dersleri için bu konuyu araştırmak ve değerlendirmek gereği duyulmaktadır. Bu konunun, Türkiye'de yargı reformu süreci ile de bağlantısı vardır. Hatta kamu personel yönetimi reform çabaları içinde de ele alınabilir niteliktedir. Bu çalışmada konu ile ilgili yasal düzenlemeler temel hatları ile tanıtılmış; sonra yargı reformu sürecinde yapılanlar, HSYK ve Türkiye Adalet Akademisi'nin görev ve faaliyetleri ele alınmış, e- Avrupa girişimi, e-dönüşüm Türkiye Projesi, UYAP projeleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Daha sonra da siyasilerin/bilim insanlarının konuya ilişkin görüşleri belirtilmiş ve değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

It has known to do reform concerning to judgement members and in particularly government judgement regularity/legislatives in our country, 1982. But in long years, judges and public prosecutors in Turkey, utilized in the other civil servants group, as a Constitutional and legal. In addition, as workers of the "public administration" on the academic meaning, it has necessary to search and utilize to this subject for the public personnel administration lessons. This subject has got connection (contact) with the judgement reform process in Turkey. In fact, it can take up in the public personnel administration reform strives, too. In this working, legal arrangements with this subject introduced with the bases lines; and than it has taken up to do in the judgement reform process and functions and authorities (power) of The Judges and Public Prosecutors High Committee (Commission) and Turkey Justice Academy. In addition, it has given knowledge shortly about e-Europe Enterprise, e-Transformation Turkey Project, National Judgement Net Projects. And than it has indicated to opinions concerning this subject of politicians and science people and it has done utilizes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :