Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de banka kredi kanalinin etkinliği üzerine amprik bir çalişma: kredi tayinlamasi

Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi1
Görüntülenme :
1091
DOI :
Özet Türkçe :

Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı ve kredi kanalı olarak adlandırılan parasal aktarım kanalları aracılığıyla etkiler. Kredi kanalı, banka kredileri kanalı ve bilanço kanalı olarak iki alt kanalı kapsamaktadır. Bu çalışmada öncelikle parasal aktarım kanalının mantığı, keynesyen ve parasalcı yaklaşım görüşleri ışığında anlatılmaktadır. Daha sonra kredi kanalı ayrıntılı şekilde ele alınarak Türkiye’de ki etkinliği açıklanmaktadır. Kredi kanalının çalışmasını engelleyen ve finansal piyasalarda çokça karşılaşılan asimetrik bilgi sorunu, tüm dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemiz finans piyasalarında da kendisini göstermektedir. Bu durumun zararlı etkilerini önlemenin yollarından biri özellikle bankalar tarafından uygulanan kredi tayınlamasıdır. Çalışmamızın son kısmında ekonometrik analiz ile Türkiye’de kredi tayınlamasının varlığı test edilmektedir.

Özet İngilizce :

Monetary policies effect the reel economy through interest rate channel, Exchange rate channel, credit channel and other assets channel. Credit channel consists of bank credit channel and balance sheet channel. In this study, firstly monetary transmission mechanism is examined in the light of Keynesian and Monetarist opinions. After that, credit channel is handled with all details and tried to understand how it works in Turkey. Asymetric information which is widely encountered problem in the financial markets, prevents to work of credit channel. And also this situation exists in Turkey. Credit rationing is One of the ways to prevent the harmful effects of asymetric information. In the end of study, we are tested whether credit rationing exist or not in turkey by econometric analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :