Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve azerbaycan’da tüketicilerin otomobil satin alimina etki eden faktörlerin belirlenmesi ve karşilaştirilmasina yönelik bir araştirma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1, Bilim Uzmanı, Azerbaycan2
Görüntülenme :
864
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde otomobilleşme gelişmişliğin önemli göstergelerinden birisi olarak sayılmakta ve otomobil lüks bir tüketim malı olmaktan çıkarak, kişilerin zorunlu ihtiyaçları arasında değerlendirilmektedir. Bu çalışma Türkiye ve Azerbaycan’lı otomobil tüketicilerinin otomobil satın alımına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ve Azerbaycan’lı otomobil sahipleri örneklem olarak seçilmiş ve 589 kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve Azerbaycan uyruklu otomobil kullanıcılarının otomobil satın alımına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve karşılaştırılması amacıyla birbirinden bağımsız iki örneklemin ortalamaları arasındaki farkın hangi yönde olduğu ve bu farkın önemli olup olmadığının test edilmesinde kullanılan “Bağımsız iki grup arası farkların testi (IndependestSamples "t" test)” kullanılmış ve hipotezler t testi ile sınanmıştır. Araştırma sonucuna göre iki ülke katılımcıları arasında belirli konularda farklılıklar gözlemlenmiştir. Otomobilin üretim yılı, üretildiği ülke, servis ve yedek parça olanakları, motor gücü, az yakıt kullanımı, fiyatı, vergisinin az olması faktörlerine verilen önem iki ülke katılımcıları açısından farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, otomobilin çevreye az zarar vermesi, güzel bir görünüme sahip olması, sonradan kolay satılabilme imkânının olması, üstün güvenliğe sahip olması, markası, modeli, dayanıklılığı, imajı ve rengi faktörlerine verilen önem açısından iki ülke otomobil kullanıcıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

Automobility is considered as one of the indicators of development nowadays. Automobile is not luxury goods anymore but it is evaluated as necessary requirement of people. This study aims to describe determination and comparison of the factors affect on automobile purchase of consumers from Turkey and Azerbaijan. For this aim Turkish and Azerbaijani automobile consumers has been chosen as a sample and 589 people have been applied for questionnaire. For determination and comparison of the factors that impact on car purchase of automobile consumers from Turkey and Azerbaijan “Independent Sample t Test” has been used in order to determine the direction and importance of the variety between means of the two independent samples and have been analyzed with hypotheses test. It was observed that there were some differences in some issues between participants from both of the countries as a conclusion of the investigation. The value given for year of production, country of production, service and spare parts facilities, motor power, fuel consumption, price, paid taxes of cars have been evaluated in various forms. But there were no meaningful differences determined in some issues such as pollution to nature, beautiful view, easy sale- opportunity afterward, superior security, brand, model, resistance, image and color of automobile between the participants of the two countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :