Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de iklim değişikliğinin iklim bölgelerine yansımasında kuzey-güney yönlü sıcaklık ve yağış değişim öngörüleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Fen Edebiyat Fakültesi2, Coğrafya Bölümü3
Görüntülenme :
937
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile Türkiye'nin merkezi kesiminde, kuzey-güney yönlü bir hat boyunca, üç ana iklim tipini karakterize edecek şekilde seçilmiş 6 (altı) istasyona ait sıcaklık ve yağıştaki trend eğilim analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yöntem olarak, durağan olmayan zaman serilerini durağan hale getirerek geleceğe yönelik tahmin yapmaya imkân sağlayan ARIMA (Box-Jenkins) tekniği kullanılmıştır. Yöntem, geleceğe yönelik öngörülerde anlamlı ve isabetli sonuçlar vermektedir. Yapılan analizler neticesinde Karadeniz iklim bölgesinde sıcaklıktaki kısmi artışa (0,3°C) rağmen, Karasal ve Akdeniz İklim bölgelerinde sıcaklıkta aşırı artış (0,5-0,6°C) kendini göstermektedir. Bu değerler dünyada iklim bölgelerine göre öngörülen yüzey sıcaklık artışları ile örtüşmektedir. Yağıştaki değişim ise özellikle Karadeniz iklim bölgesi istasyonlarında artış (25-50 mm civarında), Karasal ve Akdeniz iklim bölgesi istasyonlarında ise azalma şeklinde öngörülmektedir (2-100 mm aralığında). Bu değerler de dünya iklim bölgeleri ve senaryolarında öngörülen değerlerle örtüşmekte, özellikle Akdeniz kıyılarımız ve iç bölgelerimiz kuraklığın etkisinin giderek artacağı sahalarımızı oluşturacaktır.

Özet İngilizce :

Temperature and precipitation trends were realized in this study by analyzing selected 6 (six) stations characterizing the three main climate types along a north-south directional line in the central part of Turkey. The method used in the study was the ARIMA (Box-Jenkins) technique, which allows non-stationary time series to be converted into stationary series and enables making forecasts for the future. The method provides meaningful and precise results regarding future forecasts. As a result of the executed analysis, excessive increase in the temperature (0,5-0,6°C) of the Continental and Mediterranean climatic zones became evident in spite of the partial temperature increase in the Black Sea Climatic Zone (0,3°C). These values coincide with the surface temperature increases forecast for global climatic zones. The change in precipitation, particularly in the Black Sea climatic zone stations foresees an increase (around 25-50 mm), while the stations in the Continental and Mediterranean climatic zones foresees a decrease (between 2-100 mm). These values also coincide with values forecast for global climatic zones, particularly our Mediterranean coasts and internal regions will develop areas which will experience increased drought.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :