Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk siyasi elitlerin toplumsal kökeni (1920–1950)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
947
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Türk toplumunun yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, yasama sürecine yön vermiş 1920-1950 arasındaki 9 yasama dönemi milletvekillerinin daha sosyolojik bir söylemle Türk siyasi elitlerin sosyal profilleri incelenmiştir. Çünkü, Türk toplumunun iktidar yapısının daha iyi anlaşılması için aynı zamanda ülkemizde yaşanan birçok sosyal ve siyasi gelişmelerin değerlendirmesinin daha objektif bir şekilde yapılabilmesi için parlamenterlerin/siyasi elitlerin toplumsal kökenlerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Parlamento diğer bütün toplum kurumlarının da olduğu gibi toplumsal yapının sosyo-politik bir sonucu ve yansımasıdır. İşte bu nedenle çalışmamızda teorik altyapı ihmal edilmeyerek 1920-1950 arası Türk siyasi elitlerin sosyal profilleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the Turkish community in the legislature of the roof of the Grand National Assembly of Turkey under the direction of the legislative process, allowing the 1920-1950 legislative period between 9 deputies of the more sociological discourse of the Turkish political elite social profiles were examined. Because, the power structure of Turkish society better understand our country at the same time in many social and political developments, the more objective assessment can be made in a manner of the parliamentary / political elite of the social origins are of great importance to know. Parliament as in all other institutions of society, social structure and a result of the socio-political reflection. For this reason, in our study between 1920-1950 of the theoretical infrastructure neglected the social profile of the Turkish political elite has been trying to explain.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :