Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk resminde kent

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1, Dumlupınar Üniversitesi2
Görüntülenme :
826
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi, kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000’lerden günümüze kadar kentler, insanlık tarihi açısından önemli bir yer tutmuştur. Özellikle 19. yüzyılla birlikte büyük kentler, ekonomik, kültürel, ticari açıdan daha hareketli olması nedeniyle sanatçılar tarafından yaşanan, yapıt üretilen mekânlar olarak tercih edilmiştir. Sanatçılar, içinde yaşadıkları kenti, gerek aktardıkları konunun arkasında destekleyici bir fon olarak, gerek estetik duygu yönüyle ülküselleştirerek, gerekse dışavurumcu bir yaklaşımla tuvallerine aktarmışlardır. Dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de kentlerde yaşayan sanatçılar, yaşadıkları çağın duyumsattıklarını, yaşadıkları mekânların sıradan ya da çarpıcı yönlerini aktarma çabasında olmuşlardır. Bu çalışmada, kent imgesinin sanat eserlerinde ele alınışı, Osmanlı minyatürlerinden günümüzün çağdaş resmine kadar sanatçıların resimlerinden örnekler verilerek tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the portrayal of the city image in Turkish paintings is discussed in the
historical process by using theoretical perspectives. Starting from 4000 B.C. to up to the present, cities has an important place in the history of mankind. Since the 19th century, the large cities have been preferred as places to live and create by artist  with its viable economic, cultural and commercial life. The artists transferred the city they live into their canvases, either as a background to support their themes or by idealizing aesthetic feelings, as well as using an expressionist approach. Artists, living around the world as well as in Turkey have been trying to represent ordinary or striking aspects of the places they live; also the sensations of their era. In this study, representation of the city image from Ottoman miniatures to modern art paintings has been discussed by using the examples of the artists work.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :