Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk resim sanatında kadın sanatçının tuvalinde kadın imgesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
1157
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumun kadına ve sanata olan tavrı yüzyıllar boyunca bir takım değişimlere uğramış olsa da temelde aynı süreci içinde barındırmaktadır. Bugün nasıl sanat eserleri milletlerin uygarlığını yansıtan değerler olarak görülüyorsa toplumda kadına verilen değerde uygarlaşmanın bir ölçütü olarak kabul görmüştür. Bu iki olgunun yeterince anlaşılmadığı ya da kabul görmediği dönemlerde ise toplumlar gelişememiş ve ilerleyememiştir. Oysa kadın aile ve toplum arasında bir köprü vazifesini üstlenirken, sanat da toplumu yansıtan, sorgulayan ve zorlayan bir görevi üstlenmiştir. Dolayısıyla bu görevde toplumun temel unsurlarından biri olan kadını kendine konu edinmiştir. Bugün Türk sanatı örnekleri incelendiğinde 'kadın' imgesinin kimi zaman estetik bir olgu, kimi zaman dönemin ideolojilerini yansıttığı, kimi zamanda umutlu, ama kırılgan biçimde anlatıldığı görülür. Nitekim bu araştırmada batı sanatının etkisinde gelişen Türk resminin ilk yıllarından bugüne kadın sanatçıların 'kadın' imgesini algılayışı üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Türk toplumundaki değişimlerin tuval üzerinde 'kadın' imgesini ne düzeyde etkilediği ya da tuval üzerindeki kadın imgesinin toplumsal değişimi ne derecede yansıttığı irdelenmiştir.

Özet İngilizce :

Although the attitude of the public has suffered a number of changes over the centuries, it has the basic process. Today works of art are seen as the values of nations which reflect their civilization and in the same way the value of women in society has been accepted as a measure of civilization. During the periods in which these two cases were not sufficiently understood or accepted, communities could not develop. While women undertake the function as a bridge between women's families and community, art undertakes a mission which reflects, questionsand challenges the society. Therefore in this task, art has chosen 'woman' that is one of the basic elements of society as its theme. Today, when the examples of Turkish art is examined, you can see that 'woman image' was sometimes described as an aesthetic phenomenon, sometimes hopeful but in the brittle manner, was sometimes idealized in line with the ideologies of the period. Indeed, in this study, since the first years of Turkish painting under the influence of Western art, women artists' perception of 'woman image' is emphasized. In addition, how changes in Turkish society affected 'the woman image' on the canvas or what level- what degree 'the woman image' reflects the social changes were examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :