Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kültürü ve anadolu müslümanlığı ilişkisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Türk Halk Oyunları Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
892
DOI :
Özet Türkçe :

Binlerce yıldan beri tarihin her safhasında dünyanın değişik coğrafyalarında varlığını ve zengin birikimini sergileyen Türk kültürü, bu birikimini sonunda Anadolu'ya kadar taşımasını bilmiştir. Orta Asya'da Eski Türk İnanç ve İnanışlarıyla birlikte sözlü geleneğe dayalı olarak da ilerleyen ve kendisini gösteren Türk kültürü; İslamiyet ile tanışmasından sonra da bu zengin birikiminden hemen kopup ayrılmamıştır. Günümüzde Anadolu coğrafyasının değişik yerlerinde İslamiyet adına sergilenmekte olan pek çok dini ritüellerin, gelenek ve göreneklerin aslına bakılırsa, Eski Türk İnanç ve İnanışın izlerinin ne kadar hâkim olduğu görülecektir. Bu da günümüzdeki İslam uygulamalarının Eski Türk kültürünün hangi oranda etkisi altında kaldığı soru işaretini doğurmaktadır. Böyle bir çalışma halkbilimi açısından ele alındığında halkın maddi ve manevi kültür kaynaklarının menşei ile ilgili daha somut tespitlerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Thousands of years, Turkish culture exhibited its presence and its wealth accumulation which it had earned at every stage of history, in different places of the world, manages to move eventually that its accumulation into Anatolia. Turkish culture Which progress and shows itself together with former Turkish faith and beliefs as based on oral tradition in the Central Asia, after meeting with Islam, this its wealth has not just leave the break. Today, in various places of Anatolia, are exhibited on behalf of Islam, which many religious rituals, traditions and customs as a matter of fact, traces of the old Turkish religion and belief will be seen how much control. Old applications that present-day Islam under the influence of Turkish culture in which the rate raises question marks remain. Such a study is discussed in terms of folklore, the origin of people's material and spiritual culture references to make determinations about the necessity of concrete has emerged.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :