Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk iktidar seçkinleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1053
DOI :
Özet Türkçe :

Stratejik toplumsal kurumların en üst konumlarını işgal eden bireyler olarak elitler (Arslan, 1995: 3-4), yalnızca gücü ve toplumsal kaynakları ellerinde bulundurmakla kalmazlar, toplumsal-siyasal karar verme sürecini yönlendirme/şekillendirme araçlarını da kontrollerinde tutarlar (Arslan, 1999-b: 79-81). Özellikle, konumları, kontrol ettikleri kaynaklar ve sahip oldukları güç bakımından toplumsal hiyerarşinin en üst katmanlarını oluşturan iktidar seçkinleri, yalnızca uyulması gereken kuralları belirlemekle kalmazlar, bireylerin oynayacağı rolleri de belirlerler (Arslan, 1999-a: 1-4). Bireyler ve toplum açısından böylesine stratejik önemi olan elitlerin ve iktidar seçkinlerinin tanınması-tanımlanması, çok yönlü olarak araştırılması, Türk toplumunun iktidar yapısını daha iyi anlaşılabilmesi ve ülkede yaşanan bir çok sosyo-politik gelişmenin doğru anlamlandırılabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Araştırmada, elitlerin ve iktidar seçkinlerinin sosyal anatomilerinin çizilmesi ve Türk İktidar Seçkinleri'ni oluşturan elitler arasındaki ilişkilerin irdelenmesi hedeflendi. Çalışmanın teorik temelini "elit teorisi", metodolojik temelini konumsal analiz tekniği, temel data kaynağını ise, 3 ayrı saha araştırmasının verileri oluşturdu. Günümüz Türk toplumunu toplumsal yapısı içinde dört temel güç bloğu gözlemlenir: siyaset, iş dünyası, medya ve ordu. Bu dörtlü blok "Türk İktidar Seçkinlerini" (Arslan, 2004-a) oluşturur.

Özet İngilizce :

This study aims to analyse, the general power structure of Turkish society, and specifically the Turkish power elite. Also, the relationships within and between the elite groups, and the distribution of power will be examined. This paper will also try to understand and explain the distribution of power in Turkish society: How far is power (effective power) diffused in society or how far it is centralised and concentrated in the hands of elite groups? In accordance with the pluralists views one could argue that, power has been diffused and fragmented among many people or elite groups which together participate in the decisionmaking process in contemporary Turkish society. Nevertheless, decisive and effective power (parallel with the main thesis of the elitist view) has been concentrated and centralised in the
hands of the small number of elite groups which are the most powerful in the national power structure. They are predominant over other groups and these dominant groups know what others do not know and can do what others cannot do.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :