Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk hazir giyim sanayiinde matriks organizasyon uygulamasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
899
DOI :
Özet Türkçe :

Hazır giyim sanayi bir endüstri haline dönüşmektedir. Bunun en önemli unsuru hazır giyim biliminin gelişmesi ve ilerlemesidir. Hazır giyim sektöründe üretim doğal ihtiyaçların ve zevklerin karşılanmasında çıkmakta, bilimsel araştırmalar temelinde yaratılan yeni girdi ve üretim teknolojileri kullanımı ile birlikte giderek giysilere fonksiyonel özellikler katılmaktadır. Gelir düzeyi yükselen insanların tüketim eğilimlerinin değişmesi ve çok çeşitlenmesi, aynı üründe rakiplerin artması ile farklılaştırma ve yenilik ihtiyacının artması, hızla değişen moda akımları ile yeni ürünlerin pazara ulaştırılması ihtiyacı, yıl içi ürün ve mevsim sayısının artması, standart ürün pazarlarının giderek parçalanması ve bu segmentlere yönelik farklı ürün sunma zorunluluğu esnek üretim sistemlerini zorunlu kılmaktadır. Hazır giyim ürünlerinin üretiminde ve pazarlamasında yaşanan bütün bu değişmeler işletmelerin yönetim ve organizasyon yapılarında değişmeleri gerektirmekte, aile şirketi yapısından kurumsal ve profesyonel bir şirket yapısına geçişleri zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, Türk hazır giyim sanayiinde özellikle aile şirketi yapısında olan firmaların yeniden yapılandırılmasında Matris organizasyon yaklaşımından faydalanarak bir öneri geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

Ready-wear clothing has turned into industry. The most important element of the development of ready-wear clothing science. The production of ready-wear sector comes from natural and satisfying the pleasure and clothes are having functional specifications day by day with the help of creation of scientific investigations’ modern methods and usage of production technology. The variation and the change of the consumption tendency of the people having ascending income , increasing the need of newness and difference with the increasing the number of competitors on the same production, speedily changing fashion trends, the needs of delivering the new production to the bazaar, increasing production season number in a year, breaking up the standard production bazaar and the necessity of presentation of different production to these segments create a necessity for the flexible production systems. The changes in production of ready-wear clothing and marketing create necessity to make a change on the management and organization style of the administration and to turn into from family firm to institutional and professional firm. In this article, developing a suggestion is aimed about reorganizing family firms by using matrix organization approach in Turkish Ready Made sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :