Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk futbolunda sendikal süreç

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1
Görüntülenme :
996
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde sporun ve sporcunun niteliği değişmiştir. Bu değişim yeni küresel ticaret ağının yayılması ile gerçekleşmiştir. Spor kulüpleri birer ticari faaliyet alanına dönüşmüş, sporcularda bu faaliyet alanın baş aktörleri olmuşlardır. Ortaya çıkan bu yeni durum birçok düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. Sportif düzenlemelerin yanı sıra genel yasal düzenlemelere de tabi olan spor kulüpleri ve sporcular, hak, yükümlülük ve menfaatlerini bu yasal düzenlemeler ışığında takip etmektedirler. Bu yasal düzenlemelerin başında Borçlar Kanunu ve İş Kanunu gelmektedir ki, bu kanunlar en kapsamlı yasal düzenlemelerdir. Zira bu kanunlarda yapılan tanımlamalara göre; bir sözleşmeye dayalı çalışan kişilere işçi denir. Bu kanunlar sporcu ile kulüpler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Federasyonların iç düzenlemelerinin yanı sıra bu genel yasal hükümlerin bağlayıcılığı kulüp sporcu ilişkisini tanımlamaktadır. Bu tanımlamalar ışığında artık spor kulüpleri işveren, sporcular da işçidir. İşçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesinde ülkemizde sendikalar etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sporcuların İş Kanunu’ndaki yerini ortaya koymak ve sporda sendikalaşmanın yasal sınırlarını çizmektir. Ayrıca sporda sendikalaşmanın gerekliliğine değinerek, Sendikalar Kanunu göre sporcuların sendika kurabilme hakkı ve sendikalara üyeliklerini incelemektir.

Özet İngilizce :

 Nowadays, quality of sport and sportsman has changed. This change has been occured with evolvement to net of new global trade. Sport clubs have been resolved to one each line of business and sportsmans have been head actor this field of activity. Arising that this new situation carry with lots of arrangement. Sport clubs and sportsmans that amenabled besides sportive regulations, general legal regulations, have followed to their right, obligations and benefits in the light of this legal regulation. At the beginning of these legal regulation are obligation and industrial laws, that laws are the most comprehensive legal regulations. These laws arrange relationships between sportsmans and clubs. Besides internal regulations of the federations linking of these general legal judgments have defined to relationships of clubs and sportsmans. In the light of definings, at that, sport clubs are employer and sportsmans are employe. In our country, industrial unions have played an active role to arrangement of employe-employer relationships. Aim of this study; to prove sportsmans of location of the industrial law and to mark off unionization in sport. Also, by brushingto necessity of unionixation in sport. To examine according to law on trade unions sportsmans of rights to establish trade union and their memberships to trade unions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :