Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk düşünce dünyasinin gelişimi ve bu alanda yapilan çalişmalar üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1
Görüntülenme :
810
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale çalışmasının amacı Türk düşünce dünyasının gelişiminde etkili olan ana kaynaklar ve yeni çalışmaları tanıtmaktadır. İncelemenin diğer bir amacı da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek büyük bir önem kazanan düşünce tarihinin Türkiye’deki gelişimi hakkında okuyucuya genel bilgiler vermektedir. Askerî tarih, sosyo-ekonomik tarih, siyasi tarih gibi tarihin alt konularının içinde giderek büyük bir önem kazanan düşünce tarihi artık sadece felsefecilerin ya da sosyologların değil; tarihçilerin de ilgisini çeken bir alandır. Hiç şüphe yok ki dünyanın geleceğini şekillendirecek en önemli objeler insan beyninin ortaya koyacağı düşüncelerdir. Bilim, teknik, sanat ve sosyal bilimler başta olmak üzere birçok alanda ortaya konulacak yeni fikirler insanlığın da kaderini tayin edecektir. Elbette ki yeni fikirlerin ortaya atılması sürecinde geçmişte tartışılmış düşünceler her zaman önemini koruyacaktır. Bir başka ifadeyle bugün ve yarın doğacak yeni düşünceler, eskinin temelinde gelişim kaydedecektir. Bu nedenle düşünce tarihi bir bakıma insanlığın geleceğinin bir açık yansımasıdır. Buradan hareketle Türk düşünce tarihi hakkında inceleme yapmanın, gelecekte Türk düşünce dünyasında oluşacak eğilimler hakkında ipuçları elde etmeye eşdeğer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to introduce main sources and new works of influence on the development of Turkish world of thought. Another aim of the study is to give an outline to the readers about the evolution of thought-world in Turkey which is increasingly gaining importance. The world of thought, which is gradually gaining importance under the sub-branch of history such as the military history, socio-economic history and politic history, attracts not only attention of socialists and philosophers but also of historians. No doubt, the most important things to determine the future of the world will be consisted of thoughts of human brain. The new ideas to be put forward in the many fields, notably in science, technique, art and social sciences will determine the future of human. Surely, the ideas discussed in the past will keep their importance in the process of raising the new ideas as well. In other words, the new ideas to be born today and in the future will make progress on the base of old ones. So, the history of thought, in a sense, is a clear reflection of future of human. From this point of view, studying on Turkish world of thought has an equivalent value with the prospective tendencies to happen in the Turkish world of thought.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :