Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicinin korunmasına ilişkin haklarla ilgili anayasal ve yasal düzenlemelerin nitelikleri ve anayasada almaları gereken yerler

Yazar kurumları :
Doğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
1024
DOI :
Özet Türkçe :

Çeşitli nedenlerle tüketici korunması gereken bir kişidir; zira tüketici bir yandan sözleşmenin karşı tarafını teşkil eden üretici, imalatçı, ithalatçı, satıcı karşısında ekonomik bakımdan güçsüz bir konumdadır. Ayrıca satın aldığı mal ya da hizmetin nasıl, hangi hammaddelerle, hangi teknolojiyle üretilip kendisine verildiğini ve sağlığı ya da huzuru için arz ettiği riskleri bilmeyen ve bilemeyen, bu nedenlerle bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gereken bir kişidir. Bu sebeplerle de güçsüz ve korunmaya muhtaç bir konumdadır. Bu itibarla, esasen tüketici haklarının insan hakları olduğu konusunda ve tüketicinin korunmasıyla ilgili olan tüketici hukukunun da sosyal nitelikli bir hukuk olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda bir tartışma bulunmamaktadır. Tüketici haklarını Anayasa Hukuku temelinde ele almaya gayret eden işbu çalışma, Anayasa ve temel hak ve özgürlükler bağlamında mevzubahis hakların sosyal hak niteliklerinin belirlemesi amacını taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Consumer is a person who for various reasons, need to be protected; cosumer, which constitutes the opposite side of the contract manufacturer, manufacturer, importer, dealer is located opposite the economically weak. Also how to purchase the goods or services, which raw materials, technology elements, which was given to him, and for the supply of health or peace of mind and did not know who does not know the risks are, therefore, a person must be informed and enlightening. For these reasons, That is a position in the weak and vulnerable. In this respect, it is essentially about human rights, consumer rights, consumer law and consumer protection in the law also should be considered as a social character, there is a discussion of respect. Consumer rights and who strives to address the Constitutional Law on the basis of this study was entirely absent in the context of the constitutional and fundamental rights and freedoms, rights, social rights are intended to identify attributes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :