Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin psikografik özelliklerinin market markalı ürün satın alma eğilimlerine etkisi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi2
Görüntülenme :
1048
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma market markalı ürün satın alan tüketicilerin profillerini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Market markalı ürün satın alan tüketicilerin karakteristiklerinin belirlenmesinde psikografik değişkenlerin analizinden yararlanılmıştır. Psikografik değişkenlerin belirlenmesinde Ailawadi'nin ABD'de yaptığı çalışma ile Martinez ve Montaner'in İspanya'da yapmış oldukları çalışmalar baz alınmıştır. Araştırma yüz yüze anket yöntemi kullanılarak, 600 market markalı ürün tüketicisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın sonucu psikografik özelliklerin market markalı ürün satın alma eğilimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Örneğin, market markalı ürün satın alan tüketicileri alışveriş uzmanı, mağazaya sadık ve fiyata duyarlı olarak nitelendirmek mümkünken, kalite duyarlılıklarının güçlü olmadığı söylenebilir. Çalışmanın sonuçları hem perakendecileri hem de imalatçılar için kullanılabilir niteliktedir. İmalatçılar market markalı ürün satın alma eğiliminde olmayan tüketicilere yönelik stratejiler geliştirebilirler. Perakendeciler ise kalite, çeşitlilik ve fiyat gibi konularda markalarının yönetimine özel önem vermelidirler.

Özet İngilizce :

This paper seeks to carry out a profile of the current buyer of store brands. In the characterization of store brand consumer, this paper analyses psychographic variables. The psychographics considered are based on the study developed by Ailawadi in the USA and Martinez and Montaner in Spain. A self administrated questionnaire was applied to sample of 600 grocery shoppers. The result of the study shows that psychographic traits are related to this behavior. For example, these consumers characterized by being market mavens, store loyal and price conscious; but they are not quality conscious. The results of the present study have a practical interest and can be useful to both manufacturers and retailers. Manufacturers can develop strategies to retain no store brand prone consumers. Retailers should pay special attention to their brand management, in terms of quality, variety and price.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :