Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicileri plansiz satinalma eğilimleri itibariyle pazar bölümleri halinde inceleme

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi-İİBF-İşletme Bölümü1, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
929
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin artmasıyla, işletmeler pazar bölümlendirmesi yaparken tüketicilerin satın alma davranışları hakkında her zamankinden daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin plansız satın alma eğilimleri itibariyle pazar bölümlerini tespit etmektir. Araştırmanın kapsam ve amacı doğrultusunda geliştirilen bir anket formu, yüz yüze görüşme yöntemiyle, 400 kişilik bir örnek üzerinde uygulama yapılmıştır. Elde edilen verilere uygulanan kümeleme analizi sonucunda, tüketicilerin bu konuda homojen bir grup olmadıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen pazar bölümlerinin demografik özelliklerine ilişkin ayrıntılı sonuçlar çalışmada sunulmuştur.

Özet İngilizce :

With the increase of competition, business enterprises need more information about customers’ buying behaviors while making market segmentation. The main purpose of this study is to determine the marketing segment in respect of customers’ impulse buying tendencies. A questionnaire which has been developed according to the extent and the purpose of the research has been carried out on an example 400 people by the face to face interview method. As a result of cluster analysis that was carried out to the data acquired, it has been determined that the customers are not a homogeneous group about this subject. Detailed results about the demographic features of the determined marketing segments are presented in the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :