Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toprak altinda korunan çok eski bir medeniyet: türkmenlerin ekonomik yaşamina ve sözlü folkloruna etkisi ve izleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkmenistan İlimler Akademisi1
Görüntülenme :
1116
DOI :
Özet Türkçe :

Amerikan bilim adamı R. Pumpelly’nin (1837–1923) yirminci yüzyılın başlarında Aşkabat yakınlarında, Anau’da geçirdiği arkeolojik kazıların sonuçları Türkmenistan topraklarının insanlar tarafından bitkilerin ilk ekimi yapmaya başladığı ve dünya’nın koyun ve keçinin ilk evcilleştirildiği yer olduğunu gösterdi. Anau’da önce tarım başlamış olup, hayvanların evcilleştirilmesi daha sonra ortaya çıkmıştır. Halkımız asırlar boyunca yaptığı seleksiyon işinin neticesinde yünü halı dokumaya çok elverişli ‘Sarıca koyun’ cinsini türetmiştir. Kuzusunun nefis kıvırcıklı derisini almak için beslenen ‘Dosbayı (Karakölü) koyun’ cinsi de Türkmenlerin başka bir yolla asırlar boyunca yaptığı seleksiyon işinin netijesidir. Türkmen sözlü folklorunda çok eski dönemlere ait tarihî olayların değişik yönlerle yansımasını görmekteyiz.

Özet İngilizce :

Результаты археологических раскопок американского ученого Р. Помпелли (1837–1923), проведенных им в начале ХХ века в Анау (в близости Ашхабада), показали, что территория современного Туркменистана является тем местом Земли, где люди впервые начали заниматься возделыванием хлебов, а также одомашнивали первых овец и коз. С тех пор люди, перестав быть паразитами в отношении природы, наоборот, начали обогащать ее, стали создателями многочисленных сортов и пород растений и животных. Результатом многовековой селекционной работы животноводов-туркмен являются новые породы овец «сарыджа гоюн» и «досбайы (гаракёли) гоюн», шелковистая шерсть первой из которых используется в ковроткачестве, а вторая возделывается для получения превосходного каракулевого меха. Минувшие события из древней истории своеобразно откликнулись в туркменском фольклоре. В отличии от сведений четырех священных книг, туркменские мифы
связывают изгнание Адама и Евы из Рая на грешную Землю не с отведыванием последней запретного яблока, а именно снятием ей пробы у райской пшеницы, зерна которой были величиной с дыню. До этого первочеловеки вели божественный образ жизни: они, не питаясь, были всегда сытыми запахом разных райских яств, а также не знали что такое размножение и смерть. Мифи свидельствуют, что первичным поводом и дальнейшим средством для человечской жизни на Земле была пшеница, ибо она являлась в прошлом и является в настоящем основным продуктом для питания человека. Туркменский фольклор содержит много других ценных сведений о пшеничном хлебе, не уважительное отношение которому считается большим грехом.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :