Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tolerance in australia: rhetorical multiculturalism

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Monash University, Political and Social Inquiry, Masters of International Relations1
Görüntülenme :
868
DOI :
Özet Türkçe :

 This paper examines the (current) status of Multiculturalism in Australia. Uncritical application of multiculturalism in ‘policy and as a way of accommodating cultural diversity seems to have created social issues in many liberal democracies ‘with Australia being no exception to this. First I examine the history of multiculturalism in Australia. It is possible to say that rhetorical multiculturalism appears to be an abstract form of an idealistic societal life style, which seems to fail to fully transform into practical daily living in the Australian case. I argue that Rhetorical multiculturalism has been legislated as a symbolic norm in Federal and State Government Departments and that societal tolerance in Australia to fully accommodate cultural diversity has not yet been digested or established in real sense. In support of this argument, the paper analyses the most recent backlash against multiculturalism, which occurred in Australia post 9/11.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makalede Çok kültürlülüğün Avustralya’da süre gelen konumu incelenmektedir. Hükümet tarafından, ‘kültürel farklılığı uygulamak amacıyla’ eleştirilmeksizin ‘polis seklinde’ uygulanması, çok kültürlülüğün, Avustralya’nın da istisna dışı bir ülke olması kaydıyla, birçok liberal demokratik toplumda sosyal sorunlara yol açtığı görülüyor. Makale öncelikli olarak, çok kültürlülüğün Avustralya’daki tarihini inceliyor. Avustralya’daki konumuyla, çok kültürlülüğün Pratik günlük yaşama geçmekte başarısız kaldığını, bu nedenle Sözde Çok kültürlülüğün soyut formda, idealist bir sosyal yaşam tarzını temsilen bu ülkede belirdiğini söylemek mümkündür. Sözde Çok kültürlülüğün, Sembolik bir dizge ya da kurallar bütünü olarak Federal ve Eyalet Hükümet Birimleri tarafından yasallaştırıldığını ve Avustralya’daki toplumsal hoşgörünün kültür farklılığını tam anlamıyla sindiremediğini ya da gerçek anlamda benimsemediğini savunuyorum. Makale, bu görüşlerimi desteklemek amacıyla, Avustralya’da 9/11 (11 Eylül) sonrası zaman kapsamında çok kültürlülüğe karşı çıkan saldırı ve eleştirileri ele alıyor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :