Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Thomas bernhard ve yabancilaşma sorunsali

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
892
DOI :
Özet Türkçe :

20. yüzyıl modern dünyasının önemli sorunlarından biri olan yabancılaşma olgusu, geçmişten günümüze birçok farklı alanda karşılaştığımız bir kavram haline gelmiştir. Bu kavram, öncelikle teolojide görülmüş ve birtakım düşünürler tarafından farklı bakış açılarıyla diğer disiplinlerde yerini almıştır. Ekonomi, psikoloji ve sosyoloji alanlarından, özellikle 20. yüzyıl modern edebiyatına da sıçramayı başaran yabancılaşma olgusu, son dönemlerin başat sorunlarından biri olmuştur. Edebiyatta özellikle, roman türünde göze çarpan bu olgu, çok sık ele alınan ve analiz edilen izlek ya da konulardan biri haline dönüşmüştür. Bu çalışmada, Almanca Edebiyat’ın önemli yazarlarından biri olan Thomas Bernhard’ın beş otobiyografik eserlerinin (pentaloji) ilk iki ürünü olan ‘‘Neden’’ ve ‘‘Mahzen’’ eserleri, bu olgu çerçevesinde analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Alienation phenomenon, which is one of the major problems of 20th century’s modern world, has become a concept that we encounter in many different areas from past to present. This concept was first seen in the theology and gained a place in other disciplines by some philosophers with their different perspectives. Alienation phenomenon which has succeeded to spread from economy, psychology and sociology especially to 20th century’s modern literature as well, has been one of the dominant issues in recent times. This phenomenon that draws the attention especially in the type of novel in literature, has become one of the themes or subjects that is often examined and analysed. In this study, from the five autobiographical works of Thomas Bernhard, which is one of the important autors in German Literature, the first two works ‘‘Neden’’ and ‘‘Mahzen’’ have been analysed within the scope of this phenomenon.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :