Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The reasons of the success of asian emerging markets

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Okan Üniversitesi1
Görüntülenme :
1140
DOI :
Özet Türkçe :

The Asian emerging markets had a consistent growth in the recent years. The reason of this growth and consistency is searched with this study. The growth rate of Japanese market is excluded due to the inconsistency of this market in the last 10 years. The study is prepared as a case study. It is seen that initially successful adoption of technology plays an important role. Then the other factors are effective. The results indicate that the multinational enterprises enjoy a kind of arbitrage. This arbitrage focuses on paying for the factors which are necessary for production and adding the costs of these factors into the product prices at the market where the costs are low and selling the products in the markets where these costs are high. The success of Asian emerging markets are mostly related with this gap. The emerging multinational enterprises’ institutional heritage and its own internationalization strategy are likely to create synergy together with the geographic advantages. It is explored that the conditions are also followed by the government and the risk management is adjusted.

Özet İngilizce :

Gelişen Asya pazarları geçtiğimiz yıllarda istikrarlı bir büyümeye sahne olmuşlardır. Bu büyüme ve istikrarın nedeni bu çalışma ile araştırıldı. Japon piyasasının büyüme oranı, son 10 yıl içerisinde gösterdiği istikrarsızlık nedeniyle, çalışmanın dışında tutulmuştur. Çalışma, vaka çalışması şeklinde hazırlanmıştır. Öncelikle teknolojileri uyumlaştırmanın önemli bir rolü olduğu görüldü. Sonrasında diğer faktörler etkilidir. Sonuçlar çok uluslu işletmelerin bir tür arbitraj imkanından faydalandığına işaret etmiştir. Bu arbitraj maliyetlerin düşük olduğu piyasalarda üretim için gerekli olan faktörlere ödeme yapmak ve bu faktörlerin maliyetlerini ürün fiyatlarına eklemek ve bu ürünleri mevzubahis maliyetlerin yüksek olduğu piyasalarda satmak esasına dayanmaktadır. Gelişen çok uluslu şirketlerin kurumsal mirasıve kendi uluslararasılaşma stratejileri coğrafi avantajlar ile sinerji yaratabilmekte gibi görünmektedir. Koşulların aynı zamanda hükümetler tarafından da takip edildiği ve risk yönetimi düzenlemelerinin de gerçekleştirildiği keşfedilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :