Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Temel bağlama öğretimi başlangıç düzeyine yönelik olarak önerilen tezene tekniğinin ezgi-eser çözümlemede öğrencilerin bağlama çalma becerilerine etkisinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı1
Görüntülenme :
857
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, temel bağlama öğretiminin başlangıç düzeyine ilişkin olarak, "kullanılmakta olan" ve "önerilen" tezene tekniği şeklinde ifade edilen, iki tezene öğretim tekniğinin karşılaştırmalı sonuçlarını içermektedir. Araştırma kapsamında, öncelikle literatür taramasına gidilmiş ve bu doğrultuda kullanılmakta olan tezene tekniği belirlenerek kontrol gurubu, önerilen tezene tekniği kapsamında ise deney gurubu oluşturulmuştur. Literatür taraması ve genel hazırlıklar tamamlandıktan sonra, 7 hafta süresince toplam 14 dersten oluşan, temel bağlama öğretimi başlangıç düzeyi ders müfredatının uygulama aşamasına geçilmiştir. Derslerin bitiminde ise, çeşitli üniversitelerden bir araya gelen uzman öğreticiler (Jüriler) tarafından hazırlanan, 1 sınav değerlendirmesi yapılmış ve ezgi-eser çözümlemesine dayalı bulgulara ve sonuçlara yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

This article, contains the comparative results of two teaching technique expressed as "used" and "recommended" plectrum technique with regard to the start of level of basic bağlama teaching. The scope of research, primarily literature review is done and this direction was created the experimental group within the scope of recommended plectrum technique, the control group by determining the used plectrum technique. After completing the literature review and general preparations, consisting total 14 lessons for 7 weeks is done the implementation phase of graduate curriculum the start of level of basic bağlama teaching. At the end of classes, are given in findings and conclusions based on the melody-author analysis and done 1 testing assessment prepared by the expert tutorials coming together from variouns universities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :