Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tc merkez bankası, sermaye piyasası kurulu ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku A.B. 1, Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler A.B.2
Görüntülenme :
1086
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmamızda, halk hizmetine göre devlet organlarının, merkez bankası sermaye piyasası kurulu ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun kamu kesiminde finansal piyasalara müdahale nedenleri ve Etkileri üzerinde durulmuştur. Merkez bankasının para ve kredi politikasını yürütmekle görevli olan banka olduğu tanımlanmıştır. Merkez bankasının finansal piyasalara para politikası araçları ile hangi durumlarda müdahalede bulunduğunu ve bu müdahalenin etkileri üzerinde çalışılmıştır. Sermaye piyasası kurulu, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa olarak tanımlanabilir. Sermaye piyasası kurulunun finansal piyasalara müdahalesinin fiyat hareketliliği, hisse senetleri fiyatları üzerinde manipülasyon yapılması gibi konuların etkili olduğu üzerinde durulmuştur. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun, kamu tüzel kişiliği, kanunla ve kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuştur. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun finansal piyasalara etkisinin yöntemleri içinde Kurum, bankaların Bankalar Kanununda belirtilen önlemleri almamaları veya alınan önlemlere rağmen sorunlarının giderilememesi durumunda, faaliyetlerini kısıtlama veya geçici olarak durdurma kararı alabildiğidir.

Özet İngilizce :

In our study, causes and effects of intervention of government bodies according to public service, central bank, capital markets board and banking regulation and supervision agency to financial markets in public sector were discussed. Central bank was defined as the bank being responsible for implementing the money and credit policy. It was studied on which occasions the central bank intervened in financial markets with tools of monetary policy and effects of this intervention were discussed. Capital markets board can be defined as the market in which medium and long term fund supply and demand come across. It was emphasized on the efficiency of subjects such as price activity of capital markets board's intervention to financial markets, manipulation on shares prices. Public entity of banking regulation and supervision agency was established depending on the clear competence given by the law. Being able to restrict activities or granting a temporary motion for stay of execution in case the institution doesn't take the precautions stated in Banking Law or not overcoming the problems despite the taken precautions are among the methods of banking regulation and supervision agency's effect on financial markets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :