Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel olarak şehirler: küreselleşme ve şehirler üzerindeki etkisine siyasi açidan bakiş

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Commerce University1
Görüntülenme :
855
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca şehirler insan hayatında önemli bir rol oynamıştır. Bu araştırma, şehirlerin nasıl oluştuğu ve antik çağdan günümüze nasıl dönüştüğünü ele almaktadır. Bildiğimiz gibi, dünya bilgi çağındadır ve yerel politikaların uygulama alanı olan şehirler, bir ülkenin ekonomik büyümesine etkileyen uluslar arası aktörler haline gelmeye başlamışlardır. Bunoktada şehirleşme sürecinde küreselleşmenin şehirler üzerindeki etkisini ortaya koymak önemlidir. Sanayileşmenin artması, iş olanaklarını yaratmakla birlikte kırsaldan kente gerek küresel gerek ulusal göç dalgalarına yol açmıştır; ve artan bu nüfus şehirlerdeki ekonomik hareketliliği canlandırmakta ve tüm bu sirkülasyon ve şehirleşme şehrin daha güçlü olmasına olanak sağlamaktadır. Farklı ülke şehirlerinin kendi aralarındaki ilişkiler yerelin uluslararasılaşması olarak karşımıza çıkmakta, bu durum hızla ilerlemektedir. Bu çalışmanın sonunda çıkarılacak sonuç olarak küreselleşmenin şehirler üzerindeki etkisi ele alınarak aynı zamanda şehirlerin nasıl birer politik aktör haline geldikleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 Cities have played an important role in human life throughout history. For example, they have served various social and cultural needs of their residents. Cities also have served important economic needs such as providing a source of jobs so that people can earn a living. This research is about how cities are formulated and transformed from ancient time to our global time. As we know thatthe world is in the information age and localizing can be regarded as well-structured to build networks for economic growth and in that point it is also important to figure out the act of globalization on cities through urbanization. Increasing industrialization creates job opportunities and leads to global immigration waves from rural to urban, and this increasing population also stimulates the economic mobility in the cities and all these circulation and urbanization led the city to become more powerful, The effect of globalization on cities is the main aspect in order to conclude and give result for this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :