Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Takim performansina etki eden takim çalişmasina ilişkin faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştirma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Ondokuzmayıs Üniversitesi2
Görüntülenme :
805
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz işletmeleri, dünyada hızla değişen ortama, rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek ve ayakta kalabilmek amacıyla değişimleri yakından takip etmekte ve meydana gelen bu değişimlere kendilerini adapte etmeye çalışmaktadırlar. Bu değişimlerin büyük çoğunluğu önemli ve gözardı edilemez niteliktedir. Takım çalışması uygulamaları bu değişimler içerisinde en çok dikkati çekenlerden birisidir. Bugün neredeyse bütün işletmelerin misyon ifadelerinde yoğun bir şekilde takım ve takım çalışması kavramlarının yer alması da bu kavrama verilen önemin bir ifadesidir. Son yıllarda takım çalışmasını uygulayan örgütlerin sayısında hızlı bir artış görülmektedir. Ülkemiz için ise takım ve takım çalışması uygulamaları çok yeni kavramlar olup, bu konuda yapılan araştırmalar dünya ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kalmaktadır. Takım çalışması uygulamalarından yararlanan işletmelerin temel amaçlarından birisi de takımın yüksek performans göstermesidir. Takımın performansına etki eden takım çalışması ile ilgili birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada; takım çalışması ile takım performansı arasındaki ilişki, takım çalışmasına ilişkin motivasyon, iletişim, liderlik, uyum ve heterojenlik faktörleri ele alınarak araştırılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Today’s businesses are obliged to monitor and adapt themselves to the fast-evolving business environment not only to coordinate themselves with fierce competition and but also to survive. A clear majority of the changes are very important and cannot be disregarded. Teamwork is a striking organisational response to the change and it still deserves a great deal of attention from academics and practitioners. The fact that teamwork is one of the most stated words in company reports and mission statements is a clear indication of the importance attached to the concept. In recent years, the number of organizations introduced teamwork to their managerial and operational procedures has increased. Yet, the research done in the universe of Turkish businesses is not satisfactory when compared to the many countries of the world. This study is an attempt to contribute to the aim of narrowing this literature gab as well as to investigate the relation between teamwork and team performance with an emphasis on the factors such as motivation, communication, leadership, harmony and heterogeneousness as the traits of teamwork.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :