Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sultan kalavun devri memlûk-ilhanli münasebetleri ii. humus savaşi h. 679/m. 1281

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih/Ortaçağ Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi1
Görüntülenme :
954
DOI :
Özet Türkçe :

Bahrî Memlûkların en göze çarpan sultanlarından birisi olan Kalavun, 10 yıllık hükümdarlığının ilk senesinde Mısır sultasında hak iddia eden emirlerle mücadele etti. Bunlardan birisi olan ve Suriye’de isyan eden Şems ed-Dîn Sungur el-Eşkâr, Dımaşk yakınlarındaki mücadelesini kaybettikten bir süre sonra da İlhan Abaka ile yazışmak suretiyle Moğollardan yardım istedi. Baybars gibi Sultan Kalavun da Suriye’nin Moğollara karsı savunulmasında başarılı oldu. İlhan Abaka’nın kardeşi Mengü Timur’un komutasındaki büyük bir Moğol ordusu Hospitalier, Franklar ve Ermenilerden oluşan müttefikleri ile birlikte Suriye’ye geldiler. İki ordu Humus mevkiinde 680/1281 yılında karsılaşmış ve burada Moğollar büyük bir hezimete uğramışlardır. Hem Abaka ve hem de kardeşi Mengü bu yıl esnasında ölmüş, bundan sonrada İlhanlı tahtına Müslüman olan ve Mısır ile iyi ilişkiler kurma çabası içerisinde bulunan Ahmet Teküder geçmiştir.

Özet İngilizce :

One of the most eminient sultans of the Bahrî Mamlûk Sultanate, Kalavun, forced to opposition from several of amirs who had their own claims to the sultanate during his 11 yeared reign. One of them, the amir Sungur el-Eskar who rebelled in Syria, was defeated near Dimesk and corresponded with Ilkhan Abaka asking the Mongols for assistance. Like Baybars, Kalavun was sucessful in defending Suriye against the Mongols. Led by Mengü Timur, a brother of İlhan Abaka, the Mongols together with their Georgian, Frankish and Armanian allies invade Suriye. the two army met at Humus in 680/1281. The Mongols were severely defeated and forced to withdraw from Suriye. Both Mengü Timur and Abaka died in the same year. After this Ahmet Teküder came to power of the Mongols who was muslim and tried to establish good relations with Egypt.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :