Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Study of substance abuse on students of vocational sciences and faculties in istanbul aydin university

Yazar kurumları :
Hasan Kalyoncu Üniversitesi1, Istanbul Aydın University2
Görüntülenme :
1005
DOI :
Özet Türkçe :

Objective: This research intends to establish and compare the substance use levels of the students attending the vocational college and the faculties of Istanbul Aydın University. The research uses numerous parameters related to the substance use. These parameters are intended to explain the substance use relations of the students who heard of, know, tried, and use substance. The research investigates the age and place of the first encounter, the socioeconomic conditions of the students, the substance they prefer, and the frequency and amount of use. Evaluations of all such parameters have been compared with the data acquired
from the youth who have no concern with substance. Thus, it will be tried to determine the possible risk factors using these comparisons.
Method: The research survey methodology was scale which developed by the United Nations Office on Drug and Crime (UNODC). Results: Among the students, the smoking rate is 45.6%, whereas drinking rate is 62.9%, and the substance use rate 5.9%. The sample is composed of 172 college and 159 faculty students. Of the students who use substances, 61.1% are the college students and 38.9% faculty
students. Among the substance-user students, the age group of 19-20 is the age group using substance at the highest level with 72.2%. The substance-user students group is composed of 44.4% female and 55.6% male students.
Conclusion: The sample group is composed of female 65% and male 35% college students 52% and faculty students 48%. Of the sample group, 5.9% use substance, 45.6% smoke, and 62.9% drink.

Özet İngilizce :

Bu çalışma İstanbul Aydın üniversitesinde okuyan meslek yüksek okuluna ve fakültelere devam eden öğrencilerin madde kullanımlarının araştırılması ve karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de madde kullanımının genç nüfusta yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışmada maddeyi duyan, tanıyan, deneyen ve bağımlı olan öğrencilerin madde ile karşı karşıya getiren sosyal ve ekonomik şartlar, madde ile ilk kez karşılaştığı yer, tercih edilen madde, kullanım sıklığı ve miktarı gibi parametreler değerlendirilerek ve madde ile ilgisi bulunmayan çocuklardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak olası risk faktörleri belirlenmeye çalışılacaktır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi (UNODC) tarafından geliştirilmiş bir ölçek kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü 300 kişi olarak belirlenmiştir. Bu örneklem büyüklüğüyle araştırma %1’den %50’ye olan sıklıklar kabul edilebilir kesinlik sınırları içinde olmaktadır (power %90), tahmin edilen kesinlik sınırı %1’den %50’ye ±5. Uygulama sırasında güvenilirliği arttırmak için sınıf öğretmenlerinin bulunmamasına özen gösterilmiştir. Anketler isim verilmeden doldurulmuş ve karışık olarak, kapalı bir zarf içinde toplanmıştır. İstatistik işlemler SPSS paket programı ile yapılacaktır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 45.6% sigara kullanıcısı, 62.9% alkol kullanıcısı ve 5.9% hayatları boyunca birkez herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi denediklerini söylemişlerdir. Örneklemin 172’si yüksekokul ve 159’u fakülte öğrencisidir. Madde kullanan grubun % 61.1’ini yüksekokul ve %38.9’unu fakülte öğrenciler oluşturmaktadır. 19-20 yaş grubu arasında bulunan grup madde kullanımı açısından en riskli gruptur. Bu grubun madde kullanım yüzdesi 72.2’dir. madde kullanan grubun % 44.4’ünü kızlar ve % 55.6’sını erkekler
oluşturmaktadır. Tartışma: Örneklem büyüklüğünün %65’in kız, %35’I erkektir.%52’si yüksekokul ve %48’i fakülte öğrencisidir. Örneklemin %5.9’u madde kullanmakta, %45.6’sı sigara içkemekte ve %62.9’u alkol kullanmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :