Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Strateji, rekabet ve rekabet gücü ilişkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
1151
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı strateji, rekabet ve işletmelerin rekabet edebilirlilikleri kavramları arasındaki ilişkilere açıklık getirmek suretiyle teori ve pratik uygulamaları arasında varolan farklılıkları ortadan kaldırmaktır. Ekonominin yapısı ve gelişimi ile birlikte işletmelerin rekabet avantajını kazanma yolları, rekabet teorisinin temelini oluşturmaktadır. Rekabet alanındaki bilim de bu kavramlar üzerinde gelişmiştir. Özellikle son dönemlerde teknolojik alandaki gelişmelere bağlı olarak hız kazanan küreselleşme beraberinde hemen her sektörde artan bir rekabeti de beraberinde getirmiştir. Artık yerel firmalar dahi kendilerini gerek ulusal gerekse uluslararası rakiplerin baskısıyla karşı karşıya bulmuşlardır. Tüm bu gelişmeler firmalar arası rekabet kavramının daha iyi anlaşılabilmesi ve bir bilim dalı olarak ele alınmasını gerektirmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to give general notion about strategy, competition and competitiveness of company, which will allow removing a precipice, that separating the theory and practice. The structure and development of economy, and ways with which the company achieves competitive advantage, are essence of the theory of competition. The precise understanding of these premises is a basis on which all science about competition is based. Technological innovations in the last decade have caused the globalization to speed up which in return resulted in a fierce competition in all over the world. Even the local firms have started to face with competition of national or international companies. All these developments has made it necessary to understand the competition phenomenon in a better way and study it as another science.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :