Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyolojik metaforlar

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1070
DOI :
Özet Türkçe :

Metafor, bir kavramın bireyde oluşturduğu etiket, anlam ya da kavramsal ifadelerdir. Bir görme ve anlama sürecidir. Bireylerin basit olarak bir kavramı bir başka kavramla açıklamasından daha önemli ve güçlü bir zihinsel üretimdir çünkü ilgili kavrama dönük sahip olunan derinliği ve deneyimleri ifade eder. Buna göre bu araştırmanın temel amacı, Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin "Sosyoloji" kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde lisans öğrenimi gören 142 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmanın deseni de olgu bilim biçiminde düzenlenmiştir. Verilerin analizi içerik analizi tekniğiyle yapılmıştır. Her öğrencinin "Sosyoloji……………. gibidir; çünkü………....." cümlesini tamamlamasıyla veriler elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Sosyoloji bölümü öğrencileri öğrenimini gördükleri sosyoloji kavramına dönük olarak geçerli 76 metafor üretilmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri bağlamında7 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler ve üreten öğrenci frekansları; yaşamsal (66), mekan-yer (18), soyutluk (17), obje (16),birleştiricilik (8) ve epistemik (5) şeklindedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Metaphor is a sign, meaning or conceptual expression to have formed at individuals. It is viewing and understanding process. It is more significant and strong mental production than finding the meaning of a concept through another concept elementarily for individuals. Because it expresses the depth and experiments concerning the related concept. Accordingly, the main goal of this research is to reveal the perceptions, which the learners of "Sociology" have about the concept of "Sociology", through metaphors. The working group of the research have been comprised of students of 1.2.3. and 4. grade who have been studying in Kirikkale University Faculty of Science and Letters Department of Sociology. The total student number is 142. The data of the research has been collected through qualitative research method. The pattern of the research has been organized in the case of phenomenology. The data has been analyzed using by content analysis technique. The data of the research has been acquired through completing the following sentence for each student; Sociology is like ........; because ......... In the research phenomenologic method was used and the analysis of the data was carried out by content analysis technique. According to the results of research 76 metaphors were produced concerning Sociology concept for the learners of Sociology. These metaphors were united under 7 categories in terms of their common traits. These categories and producing learner frequency are as follows: vital (66), space-place (18), abstractness (17), object (16), connectiveness (8) and epistemic (5).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :