Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal koruma ekseninde sosyal yardımlaşma ve dayanışma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi1, Erzincan Üniversitesi, Refahiye Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
1735
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada çocuklarımızın içerisinde yer aldığı toplum, çevre ve aile içerisinde onlara yönelik olumsuz davranışlara karşı ve sosyal yardımlaşma duygusunu geliştirme yönünde alınabilecek tedbirler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda gerçekleşmesi istenilen, çocuklara yönelik her türlü istismar, şiddet ve duygu sömürücülüğüne dayalı olayları önlenmesini sağlamak, onlara sevgi dolu ve mutlu biçimde gelişimlerini devam ettirebilecekleri bir ortam önerileri sunmaktır. Araştırma nitel yöntemde gerçekleştirilmiş olup, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler nitel araştırma yöntemine uygun bir biçimde analiz edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, 2009–2010 döneminde, Erzurum, Merkez Aziziye, Palandöken, Yakutiye ilçelerinde yer alan farklı sosyo-ekonomik çevrelere ait 30 okulda görev yapan 50 yönetici, 50 sosyal bilgiler öğretmeni ve 200 sınıf öğretmenidir. Araştırma sonucunda kısa ve uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken sosyal politika önerileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it is tried to bring up required measures against negative behaviors that are made towards our children in society, environment and family in which they take place, and to assert necessary measures which must be taken to improve their feelings of social cooperation. In that line, what is wanted to materialize is to provide preventing of every kind of events, directed at them, which depend on exploitation, violence and feeling exploitation and to prepare an environment in which they can carry on their growth in a lovely and happy way. The study was fulfilled with qualitative method, semi-structuralized interview form developed by researchers, was wed as a vehicle for datum collection, obtained data were analyzed properly for method of qualitative research. Participants of the research, in spring term 2010, are 50 headmasters, 50 teachers of social studies and 200 teachers of primary school and who work in 30 different schools which belong to different socio-economic environments, in districts of Erzurum that are Central Aziziye, Palandöken and Yakutiye. In result of the research, social politics proposals which must be achieved in short and long term were presented from educational viewpoint.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :