Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin fiziki coğrafya konularindaki bazi temel kavramlari anlama düzeyi ve kavram yanilgilari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
963
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ‘’Dünyanın Şekli Ve Hareketleri’’ konularında geçen on temel kavram hakkındaki bilgilerini ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Çalışma 2008–2009 öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği I. II. III. ve IV. sınıflarında öğrenim gören 93 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Çalışmanın verileri nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının; Enlem ile paraleli, meridyen ile boylamı, açısal hız ile çizgisel hızı karıştırdıkları, birbirinin yerine kullandıkları dolayısıyla da kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine preservice social science teachers’ knowledges and misconceptions related to shape and movements of the world. Study was carried out on 93 students who have been trained I. II. III. and IV. classes in social science teacher education at the Education Faculty of Adiyaman University in 2008–2009 academic year. Data collection instruments were performed containing open-ended questions and semi-structured questionnaire. The data of the study was analyzed by using the qualitative research methods. After the evaluation of the data, the misconceptions of preservice social science teachers were determined. It was seen that the students misused the terms latitude and parallel, meridian wand longitude, angular speed and linear speed, so that they have been identified having misconception.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :