Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal beceri seviyesinin okul öncesi öğretmenlerinde incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Basın Yayın Birimi1
Görüntülenme :
776
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal beceri, başkalarıyla iletişimi mümkün kılan, çevrede etki bırakan, bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren davranışlardır. Okul öncesi öğretmenliğinin, sosyal beceri gerektiren bir meslek olduğu göz önünde bulundurularak, okul öncesi öğretmenlerinin bazı niteliklerinin, sosyal beceri düzeylerini etkileme durumlarını incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Okul öncesi kurumlarda çalışan 43 öğretmen örnekleme alınmıştır. Veriler öğretmenlerin sosyodemografik özelliklerini ve Sosyal Beceri Envanterini içeren form ile elde edilmiştir. Bilgilerin analizi SPSS 10.0 paket programı ile t testi, tek-yönlü varyans analizi kullanılarak yapılmıştır. Öğretmenlerin genel anlamda sosyal beceri düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir. Okul öncesi kurumlarda çalışan öğretmenlerin sosyal beceri alt ölçek puan ortalamaları ve sosyal beceri toplam puan ortalamaları öğretmenlerin yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 6-10 yıldan buyana çalışan öğretmenlerin duyuşsal anlatımcılık puan ortalamaları 1-5 yıl çalışan öğretmenlerden yüksektir. 26 yaştan küçük öğretmenlerden sosyal duyarlık alt ölçek puan ortalamaları, 30 yaşından büyük öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksektir.

Özet İngilizce :

Social skill is behaviours which make possible communication, have affects on ambience and contain cognitive and affective elements. With considering nursing requires social skill, this study aimed to search the affection status of school of nursing students qualification on their social skill. 43 teachers working at the pre-school were taken as samples. The data were obtained by means of the form that contains the sociodemographic characteristics of teachers and the Social Skills Inventory Analysis of information was used via the SPSS 10.0 package program t-test, one-way analysis of variance. Teachers are generally set to be at a high level of social skills. The social skills subscale scores and social skills total scores of the teachers working in preschool institutions differentiate significantly according to the age groups. The perceptual expressivity scores of the teachers who have worked for 6-10 years are higher than the teachers working for 1-5 years. The social perception sub-scale scores of the teachers under 26 are considerably higher than the teachers over 30 years.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :