Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal toplumsallaşmada seçmenlerin siyasal tercihine sosyal unsurlain etkisi; karaman ili seçmenleri üzerine bir alan araştirmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
913
DOI :
Özet Türkçe :

Siyasal toplumsallaşma, siyasal tutum ve değerlerin birey tarafından benimsenmesi ve bir toplum için gerekli norm ve değerlerin bireylere öğretilmesi sürecidir. Toplumun siyasal kültürünü bir nesilden bir diğerine aktarmakta ve birey içinde yaşadığımız toplumda, bir birey olarak toplumun ortaya koyduğu değerleri öğrenerek, uygulayarak toplumun ortaya koyduğu düşünce ve değer biçimlerini kabullenmektedir. Bireylerin yaşamları boyunca devam eden bir süreç olan siyasal toplumsallaşma bireyin toplumun bir parçası olan siyasal kültür ve siyasal sistemle birleşmesini sağlamaktadır. Bu çalışmamızda Siyasal tercihlerin oluşmasında da sosyoekonomik olan birçok değerler bireyleri etkilemekte ve tercihlerine yön vermektedir. Bu sosyal unsurların siyasal tercihimize ne düzeyde etkili olduğunu ortaya koymak amacıyla, Karaman İli seçmenlerinin siyasal tercihlerini etkileyen sosyal unsurların etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Karaman ili merkez mahallelerinde yapılan yüz yüze anket uygulaması yapılarak 703 seçmene ulaşılmıştır. Elde edilen anket verileri SPSS paket programında analiz edilmiştir. Seçmen tercihini etkileyen sosyal unsurların çözümlemesi yapılmıştır. Karaman İli seçmeninin siyasal tercihlerinin oluşmasında etkili olan sosyal unsurlardan “aile, eş ve medya” en önemli unsurları oluştururken, hemşerilerim, okul ve ünlü kişilerin tercihi gibi unsurlar ise en önemsiz unsurları oluşturmaktadır. 

Özet İngilizce :

Political socialization is a process that includes individuals’ adoptation of political attitudes and values and teaching norms and values required for a community to individuals. It transfers the political culture from one generation to another , and in the society in which we live for individual it accepts public’s thoughts and values by learning and applying them. Being an ongoing process along individuals’ life, political socialization provides an integration of the individual with political culture and system. In this study, many socioeconomical values affect individuals and direct their preferences in formation of political preferences. In the aim of findig out how much these social elements affect our political preferences, it is aimed to show social elements that affect Karaman voters’ political preferences. 703 voters in Karaman neighbourhoods have been reached by face to face interviews. Achieved data has been analyzed by SPSS package program. The examination of social elements that affect voter preferences has been done. While “family, partner and the media” are the most important factors in Karaman city voters’ social preferences; “fellow citizens, the school and celebrities’ preferences” are the least important elements. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :