Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler ders araç gereçlerini kullanma durumları

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi1, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği2, Tavşançalı 100. Yıl İlköğretim Okulu3
Görüntülenme :
974
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim I. kademede öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi konularını öğrenmelerinde sınıf öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Bunların en önemlilerinden birinin etkili ve verimli bir sınıf ortamının hazırlanması olduğu söylenebilir. Bunu sağlamak için öğretmenlerin öğretim araç gereçlerini etkin olarak kullanmaları gerekmektedir. Ancak öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde ders araç gereçlerinden yeterince yararlandıklarını söylemek güçtür. Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler ders araç gereçlerini kullanma durumları incelenmiştir. Tarama türünde desenlenen bu araştırma verileri görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Konya ilinde 33 sınıf öğretmeni ile yürütülmüş olan araştırmada: Sosyal Bilgiler dersinde en çok kullanılan ders araç gereçlerinin "harita", "yer küre modeli" ve "konu ile ilgili film, ses ve görüntü CD'leri" olduğu; "kullanılan araç gereçlerin öğrenmeyi kolaylaştırması", "konuları somutlaştırması" ve "kalıcı öğrenmeyi sağlaması" özellikleri nedeniyle tercih edildiği; "Bilgisayar ve yansıtıcıyı (projeksiyon)" katılımcıların kullanmak istenmelerine rağmen "okulda olmadığı" için kullanamadıkları ve Sosyal Bilgiler dersinde ortalama "5" ders araç gerecin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In the first stage of primary education, in the students' learning the topics of the course social science, primary school's teachers have a major duty. It can be said that the most important one of these is to prepare am effective and efficient class environment. In order to provide this, teachers have to use the tools and equipments for instruction effectively. However, it is difficult to say that the teachers utilize the tools and equipments for course adequately during the course social sciences. In this study, the cases of primary school's teachers in using their tools and equipment during the course social science were investigated. The data of this study designed in the sort of survey were collected via the method of interview. During the study carried out in the province Konya, with 33 primary school's teachers, it was concluded that mostly used tools and equipment for course during the course social science are the map, hard sphere model, and the relevant film, and CD's of voices and images; that the tools and equipment used are preferred due to the fact that they make it easier to learn and the topics concrete and enable to learn permanently; that the teachers could not used the computer and slide machine, although the participants wanted to utilize them, because they were not available in the school, and that they utilized 5 of tools and equipment for course in average during the course Social Science.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :