Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin okul deneyimi dersinin amaç ve etkinliklerihakkindaki görüş ve önerileri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1 Sakarya Üniversitesi2 Sakarya Üniversitesi3
Görüntülenme :
836
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmen adaylarının okul deneyimi dersi amaç ve etkinlikleri hakkındaki görüş ve
önerileri, okul deneyimi sürecinin verimli geçebilmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersinin amaç ve etkinliklerine yönelik görüş ve önerilerini ortaya koymaktır. Araştırmada durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ABD’sinde öğrenim gören ve 3. sınıfa devam eden 91 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda Okul Deneyimi dersi için belirlenen amaç ve etkinliklerin arasında bazı öğretmen adayları tarafından çeşitli nedenler gösterilerek uygun bulunmayan nitelikler ve yapılmak istenmeyen etkinlikler olduğu bulunmuştur. Bu nedenler
arasında en çok içerikten kaynaklı sebepler belirtilmiştir. Bunun yanında öğretmen adayları ders dışı etkinliklerin de Okul Deneyimi etkinlikleri arasında olmasını öneri olarak getirmişlerdir.

Özet İngilizce :

It is important student teacher’s views and suggestions about the school experience course’s objectives and activities to have efficiently the school experience process. The purpose of this study is to explore the student teacher’s views and suggestions about the school experience course objectives and activities.This research is a case study in which embedded single-case design was used. The research was carried out with91 student teachers attending 3th grade during the spring semester of 2011-2012 academic year at Sakarya University, Faculty of Teacher Education.Inductive content analysis was used to analyze the data collected with a semi-structured interview form.At the end of the study, it was found that to do some of the objectives and activities identified for School Experience course wasn’t wanted by some student teachers. The most common reason for not wanting to do them was content-related causes. In addition, student teachers suggested that extra-curricular activities should have in the School Experience activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :