Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

âsik ve ozan kavramlarinin günümüz türkye’snde müzikal ve edebi yönden tanimlanmasi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
867
DOI :
Özet Türkçe :

Türk müzik ve edebiyatının bilinen en eski sanatçı zümresini olusturan ozanlar, zaman içinde degisen kosullarla birlikte âsık ismini almıs ve daha önce sorumluluk alanında olan hekimlik ve din adamlıgı gibi pek çok görevi yine zaman içinde ortaya çıkan karakterlere devretmislerdir. Günümüze gelindiginde ozan ve âsık kavramları birbirinin yerine, tercihli ya da birbirine karıstırılarak kullanılmaktadır. Yakın döneme kadar sairlere de ozan denmesi bu kavram karısıklıgını artıran bir unsur olmustur. Ancak ozan ve âsık, müzisyenligi de barındıran kavramlar oldugundan ve günümüzde bu saha içine çesitli isimlerdeki yeni müzik icracıları dâhil oldugundan, kime âsık, kime ozan, denmesi gerektigi hususunda belirsizlik sürmektedir. Günümüzde Türk halk müzigi temelli müzik icracılarına, baglama çalabiliyor
olmaları halinde, ozan, halk ozanı, çagdas halk ozanı gibi sıfatlar yakıstırılmakta ve bu yapılırken çogunlukla bilinçli davranılamamaktadır. Çalısmada, yakın geçmiste ve günümüzde âsık olarak tanınan kimi sanatçıların aslında, sınırlarını yine çalısma içinde müzikal hususları da göz önüne alarak çizmeye çalıstıgımız, ozanlık dairesi içinde oldukları sonucu aktarılmıstır. Bununla birlikte, ozan ismiyle tanınan ya da kendisini ozan / halk ozanı olarak takdim eden kisilerin bir kısmının ise aslında âsık oldukları hususunda tespitlerin yer aldıgı çalısmada, sair, kalem sairi gibi sıfatlar ve bu sıfatların ozanlık ve âsıklık ile iliskisi irdelenmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Ozanlar who constitude the oldest known artist class of Turkish Music and Literatüre, over time took the name “Asık” with chancing circumtances and they transfered the area of past responsibility which has many duty like medicine and cloth to other characters which emerged in time. Today, “ozan” and “asık” concepts used rahter than the other, preferential or by mixing with each other. Up to recent time being called to “ozan” to the poets has been a t increasing elemen of the concept complexity. However as “ozan” and “asık” being concepts which contain also the musicianship with in itself and today as the new music performers
include in to this field with several names, suspenses about being called to whom “ozan” whom “asık” continuous. Music performers who have basis of the turkish folk music is ascriped to quality like “ozan” , “halk ozan”, “çagdas halk ozanı” and when doing this they mostly behave ucconscious. In this study, it is scrutinized that adjectives like poet, pencil poet and relationship with “ozanlık”-“asıklık” that ın the recent past and today some artist who known as “asık” is in “ozanlık” class which we are trying to drow the border according to the musical points;.artist who known and present itself as “ozan” /halk ozanı are actually “asık”.

Anahtar kelimeler :

Ozan ,

Âsık ,

Poet ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :