Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

âşik musikisi ve beste formlari üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Frankfurt Goethe Üniversitesi Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
839
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Halk Musikisi çok çeşitli müzik türlerini, beste formlarını barındırdığı gibi çok sayıda yöresel folklorik oyunları ve yöresel deyişleri de içermektedir. Kültürel ve sosyolojik araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde görmekteyiz ki, Anadolu topraklarının hemen hemen her karışında büyük bir kültür mirasının bulunduğu ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze geldiği yadsınamaz bir gerçektir.Bu kültür aktarımı, Anadolu insanının müziksel duyuşunu ve bilincini etkileyip, günümüze çok çeşitli alanlarda ve birbirinden farklı formlarda bir çok müzik türünün oluşmasını sağlamıştır. Sevinçten, hüzüne; savaştan, ayrılığa; gurbetten, isyana varıncaya kadar toplumsal her alanda bu müziği görebilmek mümkündür. Bu çalışma, „Aşık Musikisi“olarak adlandırılan ve halk müziğimiz içerisinde kendine özgü bir tavır, biçim ve de form kazanarak profesyonelliğe erişmiş bir büyük müzik türünün, beste formalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Böylelikle hem Aşık müziğinin beste formları incelenmiş olunacak hem de kullanım alanları tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkish Folk Music includes different kinds of music, composition forms, as well as a large number of local folk dances and authentic speech. Evaluating the results of cultural and sociological research, it is an undeniable fact that almost on every inch of territory in Anatolia there is a cultural heritage that has survived and has been transferred from generation to generation. Transfer of this culture -affecting musical perception and consciousness of Anatolian people- has helped to create different kinds of music in various fields and a lot of different formsof music. From “pleasure to sorrow”, from “war to separation”, from “being away from home up to revolt”; it is possible to see this music in all social fields. This work intends to examine the composition forms of the so-called "Aşık Musikisi", a grand music genre which has reached professionalism because of its unique manner, style and form. Hereby, both the composition forms of “Aşık Musikisi” will be analysed and the areas of use will be set.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :